• S vilseleder väljarna

  Anna Lipinska (KD), kommunalråd skriver i en debattartikel att miljonerna som läggs på folkomröstningen borde läggas på skolor och äldre.

  Det kan inte ha undgått någon som rört sig i de centrala delarna av Gustavsberg under sommaren: valaffischerna från Socialdemokraterna som pryds av deras ­oppositionsråd Carl Kangas och som bär budskapet: Rädda Värmdös skolor.

  Vad är det som vi ska rädda Värmdös skolor ifrån?

  Det har gått flera ­månader sedan namn­insamlingen om en folkomröstning lämnades in till kommunen. Munk­moraskolan ska inte läggas ned och flytten av högstadie­elever på ­öarna till fastlandet blir inte av.

  Det kan vi beklaga, men vi accepterar det ­givetvis. Kristdemokraterna står  fast vid de ursprungliga kvalitetshöjande ­förslagen för både ­skärgårdsskolan och den ordinarie skol­organisationen. ­Största möjliga medel ska gå till utbildning och inte till tomma lokaler. Det är det vår skyldighet som politiska beslutsfattare att verka för.

  En omlokalisering av skärgårdskolans högstadier till fastlandet hade ­varit det bästa för att säkra en likvärdig och bra skolgång för eleverna. Skolan är till för eleverna, inte för bygden. Men nu blir inte dessa förändringar av.

  Frågeställningen i den kommande folkomröstningen är därför inte aktuell längre. Det vet naturligtvis Socialdemokraterna som trots det vilseleder Värmdöborna med sin kampanj om att utfallet i ­folkomröstningen skulle stoppa nedläggningen av skolor och förskolor i Värmdö. De förslagen som fanns i höstas är antingen redan genomförda eller har beslutet uteblivit. Inte vill väl Carl Kangas stoppa renovering av förskolor?
  Kristdemokraterna lade som enda parti ned våra röster när beslutet om folkomröstning skulle fattas i kommunfullmäktige i våras. Skälen till det var flera. Vi ansåg att en majoritet i fullmäktige, vårt demokratiskt valda organ, hade fattat många av besluten redan. En av huvud­orsakerna till kravet på folkomröstning, nedläggningen av Munkmoraskolan, var inte längre aktuell.

  Det som sedan har hänt har inte förändrat vår hållning. Tvärtom. Miljonerna som folkomröstningen beräknas kosta hade vi hellre lagt på skolor eller äldreomsorg.
  Om det funnits en marknadsdomstol att ­anmäla politiska kampanjer till hade vi anmält Socialdemokraternas kampanj i Värmdö för ­vilseledande marknadsföring. Sannolikheten är stor att den hade blivit fälld.

  Länk till NVP:https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2021/08/anna-lipinska-s-vilseleder-valjarna