• Bräddledning till Hemmesta Träsk stängs

    Under senare tid har bräddningar till Hemmesta Träsk diskuterats och debatterats flitigt och skapat oro bland de boende i området. På gårdagens nämndsammanträde med Tekniska nämnden tog nämnden beslut om att helt sonika stänga bräddledningen till Hemmesta Träsk. Hemmesta avloppstation har två bräddledningar och den ena mynnar ut i Hemmesta Träsk.

    P-O Fransson, kristdemokraternas representant i nämnden, var drivande och är glad över beslutet:

    -Det här är det enda rätta. Nu pågår bygget av ett bräddningsmagasin som ska ta hand om extrema flöden.