• Dags att höja Värmdös skolpeng

  Att erbjuda en bra skolutbildning tillhör en kommuns absoluta kärnuppgifter. Skolorna i Värmdö är på rätt väg i Värmdö där vi styr tillsammans med våra vänner i Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Det systematiska kvalitetsarbete som pågår ger resultat. Skolresultaten förbättras och vår rankning ökar i undersökningar.

  Men vi kristdemokrater är inte nöjda med detta. Det är inte långsiktigt hållbart att år efter år verka under förutsättningar där kostnader ökar i en snabbare takt än vad intäkterna gör. Självklart måste vi fortsätta se över hur vi arbetar och organiserar oss och vad som ger effekt och vad som inte ger effekt.

  Men det räcker inte. För att fortsätta arbeta för en skola i toppklass där såväl arbetsron för eleverna förbättras, skolresultaten fortsätter att öka och där barn med särskilda behov får det stöd de behöver måste intäkterna också i högre utsträckning följa med kostnadsutvecklingen.

  Vi kristdemokrater anser därför att det är dags att höja skolpengen. Det är en prioritering som vi är beredda att göra och kommer att kämpa för. Vi går en tid till mötes där Värmdö, liksom många andra kommuner i Sverige, kommer att ställas inför tuffa krav på prioriteringar. En undersökning som PWC gjort på Värmdö kommuns uppdrag visar att om inte Värmdö bedriver en ansvarsfull politik det kommande decenniet kommer kommunalskatten att behöva höjas med över fyra kronor till år 2030. Att möta ökade behov med att höja kommunalskatten är ingen väg som Kristdemokraterna förordar. Ständigt höjda kommunalskatter slår hårdast mot låginkomsttagare och mot jobben.

  Det är bara i opposition man kan lova allt till alla. Det gör inte vi och kommer aldrig att göra.
  Men de löften vi ger ska vi hålla.
  Vi kommer att arbeta för att höja skolpengen i Värmdö kommande mandatperiod.

  Anna Lipinska
  gruppledare Värmdö
  Ulrik Lindgren
  ledamot utbildningsnämnden