• Här är laget för kommande mandatperiod

  Här är laget som ska sitta i nämnder och styrelser för Kristdemokraterna i Värmdö kommande mandatperiod!

   

                                                      

  Kommunstyrelsen

  Ledamot:Anna Lipinska

  Anders Josephsson

  Kommunstyrelsens planutskott

  Ledamot: Anders Josephsson

  Utbildningsnämnden

  Ledamot:Ulrik Lindgren

  Ersättare:Madeleine Stjernström

  Vård- och omsorgsnämnden

  Ordförande:Anna Lipinska

  Ersättare:Cilla Nilsson

  Byggnads/Miljö/hälsoskyddnämnden

  Vice Ordf:P-O Fransson

  Ersättare:Peter Lake

  Socialnämnden 

  Ledamot:Ulf Kjellson

  Ersättare:Yvonne Edenholm

  Kultur- och Fritidsnämnden     

  Ledamot:Madeleine Stjernström

  Ersättare:Anders Josephsson

  Vuxenutbildning & Arbetsmarknadsnämnden  

  Ledamot:Ulf Kjellson

  Ersättare:Annika Lindblad

  Tekniska nämnden  

  Ledamot:P-O Fransson

  Ersättare:Tomas Roovete

  Överförmyndarnämnden

  Ersättare: Peter Brännström

  Kommunala bolag

  Värmdö hamnar AB 

  Ersättare:Tomas Roovete

  Gustavsbergsbadet AB  

  Ordförande:Peter Brännström