• Egen gymnasieskola inom kommunen

    Värmdö kommuns utbildningsnämnd har för överskådlig tid avgjort frågan om kommunen ska satsa på en ny egen gymnasieskola inom kommunen. Av dagens 1700 Värmdöelever på gymnasienivå, går endast 266 elever på våra egna gymnasium i Gustavsberg eller Gullmarsplan. Under ett antal år har alltfler elever sökt sig ut till andra kommuners egna eller fristående gymnasieskolor.

    Slutsatsen blir att det inte går att investera flera hundra miljoner kr på en skola som det inte finns elever… till.

    -Det skulle naturligtvis vara en stor fördel för många elever från Värmdö att kunna välja en gymnasieskola på hemmaplan för att slippa lång pendling, säger Ulrik Lindgren och Helene Reduthe, Kristdemokraternas representanter i Utbildningsnämnden. Lång daglig pendling tar tid och kraft från studierna, men det går inte att satsa mycket stora pengar på en skola som det inte finns elever för. Den goda gymnasieskola vi har i Gustavsberg förmår endast bromsa ett fåtal av eleverna att stanna hemma, men kan förhoppningsvis erbjuda fler elever ett alternativ på hemmaplan. Gustavsbergs gymnasium visar på svårigheterna att locka fler elever att gå på gymnasieskola i hemkommunen