Allt rikare kulturliv för allt fler

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
Under nästa år kommer fler människor i Västra Götaland få möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv. År 2018 kommer GrönBlå Samverkan intensifiera arbetet, genom en rad insatser, för att kultur ska nå ut till fler och betyda mer i människors vardag.
Läs mer


Så utvecklar vi kulturarvet

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg, Gun-Marie Daun, Maria Nilsson
Intresset för vårt kulturarv ökar. Inte minst ser vi detta genom att småbarnsföräldrar museer, hembygdsgårdar och platser som är kulturhistoriskt intressanta. Det finns ibland en myt om att intresset för det som varit endast finns hos äldre personer, men trenderna är annorlunda. Unga människor är delaktiga och detta märks också via sociala medier.
Läs mer


Därför stärker vi det fria kulturlivet

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas.
Läs mer


Bojkott en populistisk idé som sår split

Debattartikel GP – Conny Brännberg (KD) och Lars Nordström (L)
Alex Bergström (S) vill att Västra Götalandsregionen ska avstå från att delta på Bokmässan. Men att politisera mässan och splittra partiernas hållning att ständigt arbeta med att försvara och befästa demokratin leder sällan till något fruktbart.
Läs mer


Scenkonst för barn och unga stärks

Pressmeddelande-
2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamhet för yngre och dess samverkan med det fria scenkonstlivet. Det fattade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om i dag.
Läs mer


Vi satsar på biografer

Debattartikel Skaraborgsbygden.se – Conny Brännberg och Emmyly Bönfors
Kulturnämnden i Västra Götaland gör en stor filmsatsning. I samband med att Göteborg Film Festival firar 40 år ges digitala biografer runt om i regionen ett erbjudande om att ingå i ett tekniskt nätverk.
Läs mer


GrönBlå Samverkan satsar på kulturlyft

Pressmeddelande-
I dag beslutade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om insatser på en rad antal områden för att stärka barn- och ungdomskulturen samt det fria kulturlivet. Den övergripande ambitionen är att bidra till att stärka deltagandet i kulturlivet.
Läs mer


Kultur håller ihop ett samhälle

Debattartikel – Conny Brännberg och Roland Utbult
Det är endast genom möten och förståelse för varandra som reell integration kan uppnås. Kulturlivet bidrar till att skapa många möten mellan människor och är därigenom en sammanhållande kraft.
Läs mer


Kultursamverkansmodellen håller på att skjutas i sank

Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg
Förtroendet för kultursamverkansmodellen är i fara. Statens uppräkning motsvarar vare sig behoven eller kostnadsökningarna – med resultatet att regionerna måste tillföra pengar för att hålla institutionerna flytande. Ovanpå detta berövas kulturverksamma ett schablonavdrag, vilket ytterligare vattnar ur kulturlivets resurser.
Läs mer


Göteborgs kulturkalas 2016 invigt

Pressmeddelande-
Under torsdagen startade Göteborgs kulturkalas 2016 i gång. Det är en av Nordens största kulturfestivaler med omkring 1 300 programstarter. 1,5 miljoner besök väntas. Conny Brännberg (KD), Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, invigningstalade vid ”Posthotellet”.
Läs mer