GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelande-
Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.
Läs merVården organiseras som på 1800-talet

Insändare GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
I dag kan bostadsadressen avgöra sannolikheten att överleva en sjukdom. I en region kan en patient räkna med en viss tillgänglighet och ett visst behandlingsresultat. I en annan region hade samma patient fått en helt annan väntetid och i värsta fall ett annat behandlingsresultat
Läs merVi organiserar vården som på 1800-talet

Debattartikel GT – Magnus Berntsson och Hampus Hagman
I mitten av 1800-talet fasades åderlåtning ut som gängse behandlingsmetod i vården. Vid samma tid skapades de svenska landstingen. Detta var före den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige och långt före sådant som vi i dag ser som självklart, som till exempel röntgenundersökningar. Likheterna med 1800-talets vård är få, men organisationsmodellen är den samma. Det vill Kristdemokraterna ändra på.
Läs mer


Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på

Insändare GöteborgDirekt  – Magnus Berntsson
Under de senaste decennierna kan man skönja bland annat två utvecklingsspår inom svensk hälso- och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner reducerats eller helt försvunnit.
Läs merTrygga barn är en framtidsinvestering

Debattartikel GT – Magnus Berntsson
Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Betydligt fler får vård och stöd än tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin men allt fler söker hjälp.
Läs mer


Äldre ska ha rätt slags vård

Debattartikel GT – Magnus Berntsson
Kristdemokraterna vill se att geriatrisk kompetens, kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal ska arbeta med det som de är utbildade för. Därför behöver kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler egna vårdserviceteam.
Läs mer