Kultursamverkansmodellen håller på att skjutas i sank

Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg
Förtroendet för kultursamverkansmodellen är i fara. Statens uppräkning motsvarar vare sig behoven eller kostnadsökningarna – med resultatet att regionerna måste tillföra pengar för att hålla institutionerna flytande. Ovanpå detta berövas kulturverksamma ett schablonavdrag, vilket ytterligare vattnar ur kulturlivets resurser.
Läs mer


Nya miljoner till psykiatrin nästa år

Debattartikel GP  – Monica Selin m.fl.
Vi tar – och har tagit – den psykiska ohälsan på största allvar. Våra stora satsningar har gett resultat, men vi är inte i mål än. Därför tillför vi ytterligare 125 miljoner kronor nästa år för att förstärka psykiatrin och korta köerna.
Läs mer


Att se en människa kan rädda dess liv

Debattartikel GT – Monica Selin
I dag, den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år dör ungefär 1 500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök brukar uppskattas till ungefär tio gånger fler. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga.
Läs mer


Skene lasarett på väg att bli ett specialistsjukhus

Debattartikel Borås tidning – Lars-Inge Andersson m.fl.
Precis som GrönBlå Samverkan planerat och beslutat är arbetet med att utveckla Södra Älvsborgs sjukhus Skene till ett specialistsjukhus i full gång. Den viktiga roll som sjukhuset fortsatt ska ha för Sjuhäradsområdet och i sjukhusgruppens framtid som GrönBlå Samverkan gav besked om genom sitt beslut är därmed på gång att förverkligas.
Läs mer


Flytta den enklare vården närmare patienterna

Debattartikel – Bohusläningen
GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård.
Läs mer


Ställ högre miljökrav i regionen

Debattartikel – Borås tidning
Västra Götaland ska vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030 samt fasa ut farliga kemikalier, minska matsvinn och öka återvinningen.
Läs mer


Så ska vården bli både bättre och mer tillgänglig

Debattartikel GP – GrönBlå Samverkan
Vi behöver organisera vården mer effektivt. För att kunna göra det behöver vi fortsatt ha fokus på den specialiserade vården på våra framstående akutsjukhus och samtidigt satsa på att flytta den enklare vården närmare patienterna.
Läs mer


Så investerar vi för regionens framtid

Debattartikel – Monica Selin m.fl.
Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system.
Läs mer