Prioritera mindre barngrupper i förskolan

Pressmeddelande Kalmar 2013-07-05

Strax innan midsommar antog Södermöre kommundelsnämnd och Barn- och ungdomsnämnden en motion med syfte att utöka tiden på förskolan för sk. 15-timmarsbarn. – Fel utgångspunkt och fel prioritering, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik som hellre vill satsa på mindre barngrupper.

– Vi beklagar besluten, som likt en kvarleva ifrån makarna Myrdal, tycks utgå ifrån att tiden med föräldrarna skulle hämma barnens utveckling och att det endast är utbildade experter som kan garantera att barnen får en god utveckling. Vi köper inte en sån verklighetsbeskrivning. Förskolan är ett viktigt komplement för att familjepusslet ska fungera för föräldrar som arbetar eller studerar. Men huvudansvaret för barnen är föräldrarnas.

– Vi Kristdemokrater anser istället att vi bör sträva efter att höja kvalitetén inom barnomsorgen genom att minska barngrupperna i förskolan, inte till att göra dem större genom att låta barn vars föräldrar ändå är hemma vara i förskolan på heltid.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
Mobil:
073-18 06 887

hemsida:
www.kalmar.kristdemokraterna.se

http://dywik.com


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer