KD tar tiggeriet på allvar

Kristdemokraterna ser med oro på den kraftiga ökningen av tiggare i Sverige och de omänskliga förhållanden som de ofta tvingas leva under, det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Vi anser att det är viktigt att vi som samhälle stöttar polisen och socialtjänsten i sitt dialogarbete mellan butiksinnehavare och tiggare, för att undvika konflikter och säkerställa att tiggarna inte utnyttjas av kriminella eller behandlas dåligt.

– Men eftersom tiggeri är nationsövergripande, ligger inte lösningen i halvmesyrer som att ändra detaljer i kommunens ordningsstadga, utan att gå direkt till dess rot: fattigdom, diskriminering och korruption i hemländerna. Vi har därför lyft frågan till högsta nivå – och genom vår partiledare Göran Hägglund – initierat en dialog med den rumänska regeringen för att de ska ta ansvar för sina medborgare!


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer