När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brister att de inte kunde betraktas som patientsäkra. Endast åtta klarade sig helt utan anmärkning. Hur går det med åtgärdandet av dessa brister?

I fyra av skolorna, Barkestorpsskolan, Lindöskolan, Rinkabyholmsskolan och Rocknebyskolan, kunde samtal höras utanför rummen även om samtalen i fråga skedde i en normal samtalston. Även skolsköterskerummen på Vasaskolan utpekades särskilt då rummen uppvisade tydliga brister vad gäller tillgänglighet och utrustning.

Även skolsköterskerummen på Tullbroskolan och Funkaboskolan kritiserades då det där fanns tydliga brister gällande lokalstorlek, hygien, sekretess, utrustning och tillgänglighet.

Vi vuxna hade aldrig accepterat att våra privata samtal med läkare kunde höras av andra utanför rummen. Att vi inte kan garantera våra skolelevers patientsäkerhet i deras kontakter med skolhälsovården är givetvis helt oacceptabelt. Något som Lasse Johansson (S) också konstaterade när han lovade att alla bristerna skulle åtgärdas under året.

Med anledning av detta ställer jag följande enkla fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S):

– Hur går det med åtgärdandet av bristerna i Kalmars skolsköterskerum och vilka åtgärder har i dagsläget vidtagits?


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer