Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

PRESSRELEASE – Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

Idag kl. 09.00 presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av det sammanfattande omdömet av företagens syn på företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Laxå kommun ökar från betyget 3,4 till 3,8 vilket är en kraftig ökning. Snittet i Sverige är 3,3.

Sedan 2010 har Laxå kommun arbetat målmedvetet med att förbättra näringslivsklimatet. Det senaste två åren har arbetet intensifierats och resultatet har inte låtit vänta på sig. Från att ha legat långt ner på listan har man steg för steg närmat sig Top 100. Läs mer

Elever från Laxå till riksdagen för 20:e året

image

En grupp från åk 9 på Centralskolan lyssnar till riksdagsledamot Lotta Olsson (M) i riksdagshusets bankhall.

PRESSMEDDELANDE 2016-05-18

Under onsdagen 18 maj besökte återigen eleverna från årskurs 9 i Centralskolan, Laxå Stockholm och riksdagen. Under de senaste 20 åren har eleverna i åk 9 varje år åkt till riksdagen för att lära sig om riksdagens arbete med att stifta lagar och byggnadens historia. Många elever tar naturligtvis chansen att se delar av Stockholm och kanske till och med köpa en snygg skjorta eller ett par nya skor.

– Att komma till riksdagen ser vi som en naturlig del i undervisningen i samhällskunskap och förståelsen av det svenska samhället. Det är också en del av elevernas avslutningstid, då de slutar årskurs 9 om mindre än en månad, säger Carina Richard, lärare på Centralskolan och en av de lärare som följer med eleverna. Läs mer

Laxå får fortsatt styre med KD, C, MP & L

PICT5761Sedan omröstningen om nytt äldreboende i februari och att två av partierna i samarbetet Ett bättre Laxå då lämnade ett flertal ordförande och vice ordförandeposter har förhandlingar pågått som nu är klara.

 – Vi har kommit överens med Centerpartiet angående politiken och fördelningen av poster så det kommer att bli ett samarbete mellan Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna som i minoritet fortsätter att styra Laxå kommun, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi fyra partier har tillsammans 13 mandat i kommunfullmäktige och kommer att styra genom att söka stöd för budget och de sakfrågor som kommer upp under året genom att förhandla med moderaterna, vänsterpartiet och socialdemokraterna, säger Sara Pettersson (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom att det har blivit ett nybildning av den gamla majoriteten så kommer omval att göra till ett flertal poster såsom ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder.

– Att styra i minoritet är aldrig lätt, men då vi vill fortfarande se en förändring och förnyelse i Laxå kommun är detta det bästa i dagens situation, säger Bo Rudolfsson. Under det dryga år som vi styrt tillsammans med Moderaterna har vi redan sett en positiv bild av kommunen skapas som vi vill fortsätta utveckla.

Laxå – näst bäst i länet gällande nya företag

Laxå 10 mars 2016
PRESSMEDDELANDE

2015 blev ett ovanligt bra år för Laxå när det gäller antalet nya företag. Laxå är i bäst i länet när det gäller nyföretagande bland de mindre kommunerna. Det är bara Örebro kommun som fick fler nya företag i förhållande till antalet invånare.

Det är Nyföretagarcentrum i samarbete med Bolagsverket som nu presenterar siffror över nyföretagandet i Sverige. Jämfört med 2014 ökar nyföretagandet i Laxå kommun med 29,2%. Laxå hade 5,5 företagsstarter per 1000 invånare under 2015. Med dessa siffror är Laxå kommun endast slagen av Örebro (6,3) i Örebro län och får därmed plats 78 i hela landet.

– Glädjande siffror säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsen ordförande. Detta är återigen ett kvitto på att Laxå kommun är en företagsvänlig kommun. Men vi nöjer oss inte utan jobbar vidare på att få fler nya företag.

– Det är en mix av entreprenörer som flyttat till kommunen och befintliga företag som startat dotter- och systerbolag säger Mats Fransson, kommunens utvecklingschef. Till detta kommer några nya företag som startat verksamhet i vår kommun men som fortfarande har sitt bolag registrerad i en annan kommun, tillägger Mats.

Läs mer Kommun2015B_rank_PM160302

Kontaktuppgifter
Bo Rudolfsson, Kommunstyrelsens ordförande, 070-580 93 92
Mats Fransson, Utvecklingschef, 070-660 77 47
Hans Traav, Näringslivsstrateg/kommunikatör, 072-235 96 60

Debattartikel i NA ”Örebro län bör ingå i en storregion”

Sverige bör få storregioner redan år 2019. I en större region får Örebro län mer inflytande nationellt. Vi kan utveckla hälso- och sjukvården och få en bättre regional utveckling. Det garanterar medborgarna en jämlik och likvärdig samhällsservice även i framtiden.

Indelningskommittén presenterade i går en kartbild där landsting och regioner i dagens hälso- och sjukvårdsregion, det vill säga Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro, bildar en storregion. Vi ser förslaget som en bra utgångpunkt för konstruktiva samtal med våra grannar och med kommittén. Läs mer

Politisk oro i Laxå – äldreomsorgen skapar bråk

fullmaktige_n

Bo Rudolfsson (KD) och Anette Schön (KD) inför onsdagens kommunfullmäktige.

I samband med onsdagens kommunfullmäktige och efter att fullmäktige med siffrorna 22-8 godkänt en utbyggnad av Ramundergården, lämnade också ett antal förtroendevalda från M och C sina poster som ordförande och viceordförande i några av kommunens nämnder och bolag.

Läget i Laxåpolitiken är oklart för närvarande och förhandlingar kommer säkert att påbörjas under kommande vecka.

Under fullmäktige gjorde Bo Rudolfsson en presentation ang bakgrunden och behovet – läs här.
Platssituationen inom SÄBO för Laxå kommun – läs här

Just nu vet jag ingenting, säger Rudolfsson (NA 160219)
Laxåalliansen i upplösning (SVT 160218)
S och V stödde Rudolfsson (NA 160218)
Oenighet om äldreomsorgen får majoriteten i Laxå på fall (SR 160217)
Laxå: M och C lämnar uppdrag (NA 160216)
Ramundergården ska byggas ut (NA 160216)

Klart med nya butiker i Laxå

Laxågallerian

Konsumbutik, Matextra och inom kort Laxå Galleria.                                Foto: Mats Fransson

PRESSRELEASE från Laxå kommun

Mat-Xtra-fastigheten på Centrumtorget har fått nya ägare. Förhandlingar har pågått under en tid och det har funnits flera intressenter. Nu blev det en trio som köpte fastigheten tillsammans; Mattias Bruus, Greger Wintercorn och Thomas Jansson.

– Otroligt roligt att Centrumtorgets nya infart verkligen blev den extra kick som behövdes för att vi skulle få ett levande torg med många trevliga butiker, säger Bo Rudolfsson som är kommunalråd i Laxå kommun. Och spännande med ett för Laxå nytt koncept med galleria. Här kan det också finnas en möjlighet för våra nyanlända att driva verksamheter.

– Just nu känns det som att Laxå sjuder av liv och framtidshopp, säger Bo Rudolfsson. Laxå är en företagarvänlig kommun med ett allt bättre företagarklimatet. Vi på kommunen försöker ställa upp för företagarna så att etableringarna går så smidigt som möjligt.

De nya ägarna har redan klart med flera hyresgäster. En orientalisk livsmedelsbutik öpnnar redan den 1 mars. Under våren flyttar fler hyresgäster in. Sedan tidigare hyr Swedbank och Arbetsförmedlingen lokaler.

Utveckling vid Centrumtorget i Laxå

Pressmeddelande 160219

Trio köper Matxtra-fastigheten vid Laxå centrumtorg

Nu är det klart att Mattias Bruus, Greger Wintercorn och Tomas Jansson förvärvar fastigheten med ca 2300 kvm lokaler.

 Idag driver Greger och Tomas företaget WOJAB AB och de äger även en fastighet på Järnvägsgatan i Laxå. Mattias driver Infront Gym och äger en fastighet vid Laxå centrumtorg. Nu går de samman i ett gemensamt bolag för att förvandla den tomma Matxtra-fastigheten och få den levande igen.

– Vi vågar göra detta eftersom Laxå är på uppgång! Politikerna har antagit ett visionsdokument för att få centrala Laxå att blomstra igen det första steget att bygga om infarten till centrum är genomförd, säger Mattias Bruus. Läs mer

Årsmöte för KD Laxå

På tisdagskvällen 9 februari genomförde Kristdemokraterna Laxå sitt årsmöte på Rastpunkt restaurang utifrån temat ”1-år-vid -makten” och allt det positiva som hänt i Laxå under 2015

– Kristdemokraterna i Laxå har vuxit och fått fler röster under de senaste fyra kommunvalen och nu efter att kristdemokraterna tillsammans med de övriga partierna i Ett bättre Laxå styrt kommunen under hela 2015 är det positivt att kunna lägga ytterligare ett år till handlingarna. De förändringar som skett under 2015 – Bo_Rudolfsson_540x298företagsetableringar, nyinflyttning, bättre ekonomi för kommunen, bättre företagsklimat och känslan av att det går framåt visar att kommunen är på rätt väg, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Vårt årsmöte med alla medlemmar visar att vi kristdemokrater vill fortsätta att skapa en positiv förändring i kommunen utifrån tre ledord – kvalitet, trivsel och trygghet – vilket ska komma alla invånare till del, säger Arild Wanche, ordförande för kristdemokraterna och kommunfullmäktiges ordförande.

Under årsmötet kunde kristdemokraterna i Laxå även omvälja Arild Wanche, KF ordförande, som ordförande för partiavdelningen med Bo Rudolfsson som v. ordförande.
Övriga ledamöter i partiavdelningens styrelse blev Anette Schön, Birgitta Pettersson (kassör), Nea Mustonen och Mats Hård.
Som gäst och talare vid årsmötet kom Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för näringsliv och tillväxt och talade om Örebro kommuns styrning och tillväxt med omkring 2 000 nya invånare varje år.

 

Fler invånare i Laxå kommun

image

 

 

 

 

 

 

 

Under 2015 har Laxå kommun fått ännu fler invånare så att ökningen från 2014 fortsätter. För en kommun är det två datum som är viktiga, den ena är 1 november då antalet skatteskyldiga och antalet som kommunen får statsbidrag för nästföljande år bestäms samt 1 januari som bestämmer kommunens officiella invånarantal.

För de senaste åren ser det ut enligt följande:

                 1 januari                         1 november
2016           5 676
2015           5 660                                 5 676
2014           5 589                                 5 660
2013           5 552                                 5 592
2012           5 622