Protest mot planerad flytt av SFI-utbildning från Laxå

SFI_Bo

Klicka på bilden för att läsa och se inslaget hos SVT Nyheter Örebro

 

Ska SFI flytta från Laxå till Hallsberg? Enligt Sydnärkes Utbildningsförbund så vill de centralisera alla utbildning för vuxna till gamla och nya lokaler i Hallsberg.

– Vi i Laxå kommun ser behovet att ha kvar SFI-utbildningen i Laxå. Det är både för Laxå kommuns utveckling men också för de studerande och deras framtid, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun. Vi väntar på att utbildningsförbundet ska göra en ny utredning av ekonomi och konsekvenser av en sådan flyttning eller om SFI förblir kvar i Laxå och Askersund.

Majoriteten vill nystarta årskurs 4 i Finnerödja skola

imagePressmeddelande 2015-04-15

Efter överenskommelse mellan partierna i majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) kommer de att föreslå att årskurs 4 nystartas i Finnerödja skolan från och med höstterminen 2015.
Vi har samtalat om detta ända sedan valet i september 2014, säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå, och vi har nu kommit överens att nystarta årskurs 4 i Finnerödja skolan. Det innebär att dagens elever i tredje klass i Finnerödja iså fall kommer att få gå vidare även nästa läsår i en van miljö och där fortsätta sin skolgång.

Den folkomröstning i kommunen som genomfördes i mars 2014, gav ett resultat där 71 % av de röstande svarade nej på frågan ” Ska årskurs 4-6 i ytterområdenas skolor flyttas till Laxå tätort?”.  Efter det efterföljande beslutet i fullmäktige, att trots resultatet i folkomröstningen, flytta åk 4 – 6 till Laxå tätort, har många personer i kommunen efterfrågat en ändring och begärt att den nya majoriteten ska leva upp till sina vallöften.

– Att vi nu kan leverera på vårt löfte och förslår att nystarta årskurs 4 till Finnerödja är något som jag gläds över, säger Ylva von Scheéle, (M), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Laxå. Vi i majoriteten vill se hela kommunen leva och utvecklas, och detta beslut är ett första steg i den riktningen.

Vid Barn- och Utbildningsnämnden sammanträde den 24 april kommer majoriteten att lägga följande förslag

– att åk 4 återstartas till höstterminen 2015 i Finnerödja skola
– att nämnden begär 249 tkr från kommunstyrelsen utöver ram för ht 2015
– att förvaltningen utreder kostnader och förutsättningar för eventuell start av åk 5-6 i Finnerödja från och med höstterminen 2016

Distriktsstämma i Laxå

image

Kristdemokraternas vårstämma samlad i Kunskapens Hus, Laxå

Idag genomförde kristdemokraterna i Örebro län sin vårstämma i Laxå. Gästtalare var Bengt Germundson, Markaryd där partiet fick 45% av rösterna, ett mål för oss kristdemokrater i Laxå kommun.

Vårkampanj 2015

Det-är-dags-för-en-integrationspolitik-som-fungerar-2

Klicka på bilden för att läsa om vår politik

Varje dag flyr människor undan förföljelse, krig och förtryck. Många kommer till Sverige och vi vill fortsätta att skydda människor i nöd. Det ställer oss inför stora utmaningar.

Somliga vill stänga gränsen och skicka människor tillbaka till krig och förföljelse. Det är inte rätt väg att gå. Sverige kan bättre än så. Vi vill inte att människa ställs mot människa. Inte flyktingar mot pensionärer. Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som håller samman!

Bo Rudolfsson utsedd till ”Årets Kristdemokrat”.

Arets_Kristdemokrat

Klicka på bilden för att se inslaget på Tvärsnytt

Bo Rudolfsson, kommunalråd i Laxå, blev under Kristdemokraternas kommundagar i Örebro utsedd till ”Årets Kristdemokrat” av tidningen Kristdemokraten. Rudolfsson är kommunstyrelsens ordförande i Laxå sedan valet förra året.

Han säger att anledningen nog är att KD har vunnit i ett omöljligt läge i Laxå, i ett socialdemokratiskt fäste som alla trodde skulle vara socialdemokratiskt och alltid har varit så – men nu har det blivit en ny majoritet i Laxå säger han stolt.  Läs mer

Fler invånare i Laxå kommun

image

Vid årsskiftet hade Laxå kommun nått upp 5 664 invånare, en fortsatt ökning under 2014.

Befolkningsökningen var 84 personer under året men fortfarande är det fler invånare som avlider (66) än som föds (32) i kommunen. Antalet som flyttade in till kommunen var 544 personer och 433 personer som flyttade ut från kommunen.

I tio av länets tolv kommuner ökade befolkningen under 2014. Ökningen i Örebro var den största någonsin. Befolkningen i Örebro län ökade med drygt 2 700 personer i fjol och närmar sig nu 290 000 invånare. Knappt hälften av dem, 142 618 personer, bor i Örebro.

Att invånarantalet i så många kommuner i länet ökar är ovanligt. 2012 minskade befolkningen i sju av länets kommuner och 2013 tappade tre länskommuner invånare.

LÄS MER:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6097839

Betyg i årskurs 4 om rektorerna, lärarna och föräldrarna vill det

boy-286240_640 (1)Under förra veckan meddelade regeringen och Alliansen att de är överens om en kompromiss rörande frågan om betyg i årskurs 4. Kompromissen innebär att det är frivilligt för skolorna att delta och målet är att 100 skolor i hela landet ska ha betyg i årskurs 4. Skolverket har uppgiften att hitta skolor som vill delta.

– Den politiska majoriteten i Laxå är överens om att eftersom det är frivilligt att delta så ska också skolorna själv vilja vara med. Det blir rektorn tillsammans med lärare, föräldrar och elever som får komma fram till om de vill vara med i detta försök med betyg i årskurs 4 och sedan får nämnden fatta beslut med detta som underlag, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

Nominering till partistyrelse och partiledare

Vid årsmötet 2015-02-13 för Kristdemokraternas lokalavdelning beslutades att nominera nedan personer som ordinarie ledamöter i kristdemokraternas partistyrelse respektive partiledare

Partistyrelsen:                                                  Partiledare:
Roland Utbult                                                   Stefan Attefall
Tuve Skånberg                                                 Ebba Busch Thor
Magnus Oscarsson

Vid omröstning gällande nominering till partiledare utföll röstningen med 10 röster för Stefan Attefall och 3 röster för Ebba Busch Thor. En person avstod för att delta i omröstningen

Då lokalavdelningen har 31 medlemmar och 14 av dessa var närvarande, så var alltså knappt hälften av medlemmarna närvarande.

 

Kristdemokraterna årsmöte i Laxå gick i valframgångens tecken!

På fredagskvällen 13 februari genomförde Kristdemokraterna Laxå sitt årsmöte på Rastpunkt restaurang utifrån valframgångens tecken och gemensamt firade man att det var 50 år sedan kristdemokraterna etablerades som parti i Laxå.

Dessa 50 år har alltid varit år i opposition under Paul Alms och Bo Rudolfsson ledarskap, men vid valet 2014 hade partiet sådan framgång att man kunde bilda majoritet tillsammans med övriga partier i Ett bättre Laxå (M, C, MP och FP).

– Att det tog 50 år innan valseger är alldeles för lång tid, varje demokrati mår bra av att makten växlar, att inte ett parti alltid leder ett land, region eller kommun. Kristdemokraterna i Laxå ser fram emot de kommande 4 åren och att möta väljarna vid valet 2018 och berätta hur mycket som förbättrats under dessa år, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

Årsmötet inleddes av Magnus och Annicki Oscarsson, Ödeshög som berättade om hur kristdemokraterna vuxit från det minsta partiet i kommunen till det största, 26,99 % vid senaste valet.

Magnus Oscarsson har varit kommunstyrelsens ordförande från 2006 – 2014 och är nu riksdagsledamot från valet och hustrun Annicki Oscarsson kunde då ta över som ny ordförande i kommunstyrelsen.

Kristdemokraternas lokalavdelning i Laxå kunde också omvälja Arild Wanche, KF ordförande, som ordförande för lokalavdelningen med Bo Rudolfsson som v. ordförande.

Övriga ledamöter i lokalavdelningens styrelse blev Anette Schön, Birgitta Pettersson (kassör), Nea Mustonen och Mats Hård.