Laxå Bangård med i regional prioritering

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid dagens sammanträde med Regionfullmäktige i Örebro godkändes förslaget till En Bättre Sits –  en storregional systemanalys för transportinfrastrukturen. Dokumentet och förslag på prioriteringar inom järnväg och vägar har tagits fram av de sju länen i östra mellansvarige (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland) för att skapa en gemensam bild av vad som behöver prioriteras inom dessa län för att kunna presentera för statsmakterna inför kommande infrastrukturproposition.

I dokumentet finns Laxå bangård med på sidan 33 under rubriken Inriktning för storregional kollektivtrafik 2013 – det som alltså behöver genomföras under de kommande 14 åren för att få en bättre system i hela östra mellansverige.

ALMSJUKA I LAXÅ

Almarna på Postgatan i Laxå har drabbats av den fruktade almsjukan och behöver tas bort så snart som möjligt. Postgatan, mellan Järnvägsgatan och Casselgatan, kommer därför att vara avstängd för bilar den 4-5 oktober då arbetet ska utföras. Arbetet kan också påverka gångtrafikanter och cyklister. Laxå kommun uppmanar därför framför allt tågresenärer att vara ute i god tid.

– Mycket tråkigt men tyvärr går det inte att bota almar från almsjukan, säger Mattias Looström som är VD på Kommunfastigheter i Laxå.

Symptomen på almsjuka brukar uppstå under sommaren och sjukdomen sprids av en skalbagge, almsplintborren. Almar som står nära varandra kan smitta varandra genom rötterna.

Almsjukan har ett dramatiskt förlopp och drabbade träd kan inte botas utan dör. På grund av spridningsrisken ska smittade träd, enligt Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning av almsjuka, avverkas så snart som möjligt.

Harry Lundin, kommunchef på Laxå kommun, har gett stadsarkitekten i uppdrag att komma med förslag på hur Postgatans miljö kan förbättras genom trädplanteringar och nya grönytor.

 

Fakta om almsjuka
Information om bekämpning av almsjuka som finns att ladda ner på jordbruksverket.se

Laxå klarar målet ”Topp 100” med råge

 

foretagsklimat

Laxå placering i Örebro län blir bättre och bättre, nu på plats 71!

Pressmeddelande 2016-09-20
Från botten till topp 100 på fem år. Laxå kommun bestämde sig 2011 för att bli en av Sveriges 100 bästa kommuner när det gäller företagsklimat. Kommunen satte en plan och har med hjälp av aktiviteter och stenhårt arbete lyckats nå sitt mål. När Svenskt Näringsliv idag presenterade årets resultat visade det sig att Laxå klättrat hela 69 placeringar jämfört med föregående år och hamnar på plats 71.

Laxås klättring mot toppen:
År          Placering                 Förändring
2016            71                            +69
2015          140                            +35
2014          175                            +20
2013          195                            -1
2012          194                            +84
2011          278                            -16

foretagsklimat-sr

Läs mer

Laxå har länets högsta andel elever som fortsätter efter gymnasiet

Elever från Laxå har den högsta andelen i Sverige som tar gymnasieexamen inom tre år på högskoleförberedande program. Det visar sammanställningen ”Öppna jämförelser” från organisationen Sveriges kommuner och landsting, som är en sammanställning av siffror från SCB och Skolverket. För gymnasieelever på yrkesprogram som tar examen inom tre år är eleverna från Laxå näst bäst.

Andelen Laxåelever som studerar vidare på universitet inom två år efter gymnasieexamen är högst i länet.

– Detta är ett resultat som vi är oerhört stolta över, säger verksamhetschef Margaretha Zetterlund i ett pressmeddelande.

Laxås ungdomar har också den högsta andelen i länet för etablering på arbetsmarknaden eller vidare studier inom två år efter fullföljd gymnasieutbildning.

Kommunen genomförde nyligen en skolsatsning, där man under fyra år ska satsa 3,6 miljoner kronor per år på skolan de närmaste fyra åren. Satsningen ska byggas upp stegvis och omfatta över 14 miljoner kronor.

– Satsningen har, så här långt, resulterat i att vi har anställt en utvecklingsstrateg som ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i nära samarbete med personalen ute på enheterna, ledningsgrupp och nämndens politiker för att säkerställa att Laxå kommun fortsatt håller hög kvalitet på utbildningen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i samma pressmeddelande.

 

Finnerödja skola – ombyggnad eller nybyggnad

imageVid senaste Kommunstyrelsen (2016-08-31) togs beslut att utse en styrgrupp för att se på frågan om hur Finnerödja skola ska utvecklas och förnyas – ska kommunen renovera och bygga om den gamla skolbyggnaden eller bygga en ny modern skola.

Läs vad Radio Örebro skriver om detta ärende.

medborgardialog-finnerodja-skolaSom ett led i kommunens och styrgruppens arbete bjuder Laxå kommun in alla Finnerödjabor till en medborgardialog den 15 september, kl. 18:00 i Finnerödja skola.

Välkommen!

NY-Medlem

Klicka på bilden så kommer du till anmälan för ny medlem

Det bästa från Almedalen 2016

ebbaflagga2

Ebba Busch Thors tal i Almedalen hade fokus på familjen, Sverige och Europa. Hon lyfte speciellt den integrationsutmaning Sverige står inför de kommande åren. Det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs för att motverka utanförskap och splittring. För att vi ska behålla den höga tillit som gynnat vårt land väl.
Se Ebbas tal i SVT play.
Läs Ebbas tal på vår hemsida.
Se vårt seminarium i Almedalen på temat ”Att bygga tillit”.
Faktablad om våra integrationsförslag.

Svealandsregionen med Örebro men utan Värmland!

Pressmeddelande                                                   Örebro 2016-03-13
Svealandsregionen med Örebro men utan Värmland!
I dag presenterade den statliga Indelningskommittén ett förslag till storregioner. Där föreslås Region Örebro län bilda en Svealandsregion tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala och Västmanland år 2019.
– Kristdemokraterna är glada att den långdragna frågan om regioner nu börjar röra på sig genom detta förslag till regeringen. Vi ser fram emot utökade möjligheter för regional utveckling och sjukvården, men vi tycker att kommittén har missat en väsentlig del genom att exkludera Värmland från den nya regionen, säger Bo Rudolfsson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Örebro län och ledamot i styrgruppen för storregioner inom Region Örebro län.
För Region Örebro läns del är det också viktigt att staten på ett tydligt sätt arbetar med den fortsatta processen som även måste inkludera en förändring av ett flertal statliga myndigheters geografiska uppdelning.

Läs mer