• Bättre kvalitet med kommunaliserad hemsjukvård

    I dag går personal inom hemsjukvården i Stockholms län om varandra i ett och samma hem. Till skillnad från resten av Sverige där hemsjukvården är en kommunal angelägenhet, har regionen ansvaret för hemsjukvården i Stockholms län, medan hemtjänsten hör till det kommunala området. Detta bidrar till alltför många besök hos de äldre och många gånger sjuka vårdtagarna.
    Kristdemokraterna i Region Stockholm och i Stockholms stad vill återuppta förhandlingen efter valet så att regionens 26 kommuner får ansvar för hela sjukvårds- och omvårdnadskedjan.
    Om detta skriver regionråd Désirée Pethrus (KD) och äldreborgarråd Erik Slottner (KD) i Altinget