• Stockholm för livet – KD Stockholms stads budgetförslag 2024

  Idag presenterar Kristdemokraterna i Stockholms stad vårt budgetförslag till Stockholms budget för 2024. Fokus ligger framförallt på att städa upp i de offentliga utgifterna för gamla avtal och uppdrag för att frigöra pengar dit de verkligen behövs – till barn & unga, till äldre och till ett tryggare Stockholm.

  ”Vår ingång i budgeten var att kavla upp ärmarna och rensa. När stockholmare inte kan spendera som under en högkonjunktur, kan inte politiker göra det heller. Därför har vi rannsakat hur utgifterna svällt under de goda åren och kapat sådant som inte tillhör kärnverksamheten. På så sätt har vi kunnat neka vänsterstyrets skattehöjning och ändå satsa mer på centrala delar inom välfärden. Vårt fokus var barn- och unga, äldre och att bryta vänsterstyrets mönster av att nedprioritera trygghetsfrågorna. Därför kan vi stolt presentera bland annat en kvarts miljard till minskade barngrupper i förskolan, en högre hemtjänstpeng och ett återställande av de kommunala ordningsvakterna” säger Nike Örbrink gruppledare för KD Stockholms stadshus

  Se sammanfattad version nedan:

  Stockholm hela livet – budgetkommunikation 2024 red

  Se länk till hela budgetförslaget nedan:

  Reservationsbudget2024_medframsida