• Region Stockholm kantrar åt vänster

  100 dagar har passerat sedan socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister tillträdde sina positioner som ledare för region Stockholms nämnder, styrelser och bolag.
  Vi ser med oro på hur man sätter ideologin före patienterna och personalens bästa.
  * Vårdköer blir längre när det nya styret dragit åt svångremmen för inhyrd personal. Akutsjukhusen larmar om inställda operationer.
  * Man har särskilt gett sig på kvinnosjukvården. Den unika mottagningen för våldtagna riskeras att splittras när resurser omfördelas och hela två gynekologiska mottagningar har lagt ner.
  * Även inom kollektivtrafiken ser vi nedskärningar. Två busslinjer har helt lagts ner och tolv har fått minskad turtäthet.
  Det är illavarslande att det nya styret tror att lösningen på vårdens alla problem är att ta tillbaka all verksamhet i egen regi. Vi skriver ett längre inlägg kring detta idag i Mitt i Stockholm: Region Stockholm kantrar åt vänster | Mitt i