• BYGG EN GRÖN PIAZZA OVANPÅ SERGELS TORG

    Sergels torg har sedan det anlades för över 50 år sedan varit en av Stockholms mest kända mötesplatser. Men det är också en av stadens mest otrygga platser och har under flera decennier varit ett nav för drogförsäljningen i city.
    Med sitt geografiska läge och anslutning till T-centralen, är Sergels torg en naturlig mötesplats. Men den går att göra så mycket mer trivsam än idag. Genom att däcka över dess nedre del och anlägga en grön mötesplats med serveringar, kan platsen nå sin fulla potential.
    Sergels torg nedre del, i folkmun kallad ”Plattan”, ligger idag tio meter under den gamla bebyggelsens marknivå. Vid en överdäckning finns möjligheter för affärs-, café-, och restaurangverksamhet att utvecklas på nedre plan.