• Demenscertifiera regionens akutmottagningar och närakuter

    I och med att vården förbättras och medellivslängden ökar drabbas fler av demens och alzheimer. Kristdemokraterna strävar efter att säkerställa att äldre får den omsorg de förtjänar genom att införa en Silviahemscertifiering av regionens akutmottagningar och närakuter.
    Detta initiativ syftar till att utrusta vårdpersonalen med rätt kunskap och verktyg för att kunna ge äldre med demenssjukdom det stöd de behöver.