• Djur ska lindra äldres ensamhet

    Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 145 319 kronor under 2022, pengar som ska gå till vårddjur. Pengarna kommer från äldrenämnden, som fördelar en miljon kronor till åtta stadsdelsförvaltningar, som visat intresse för att ha vårddjur.

    Vårddjur bidrar till minskad oro, främjande av fysisk aktivitet och bara deras närvaro skapar glädje bland boende och personal. Jag vill uppmuntra stadsdelarna att söka detta stimulansmedel.