• Förbättra 1177 genom utveckling inte förvärv

  Pressmeddelande – 23 Januari 2024

   

  På dagens regionstyrelse säger Kristdemokraterna nej till att ta över 1177 i egen regi genom köp av Medhelp sjukvårdsrådgivning. Trots att 1177 i Region Stockholm fungerar bäst i Sverige med kortaste köerna till sjukvårdsrådgivning så väljer nu S, C och MP med stöd av V att ta över verksamheten i egen regi. Något som i andra regioner visat sig vara dyrare och medföra längre svarstider.

  Nu har vänsterstyret insett riskerna med övertagandet i egen regi och vill i stället köpa upp det bolag som driver 1177. Att lägga nästan 100 miljoner kronor för att förvärva Medhelp Sjukvårdsrådgivning (1177) är märkligt och förbättrar ingenting för stockholmare som söker sjukvårdsrådgivning

  Medhelp har varit huvudleverantören av sjukvårdsrådgivning via telefon i Stockholms län sedan 2000-talet och har visat goda resultat. Kristdemokraterna är skeptiska till detta föreslagna förvärv och vill i stället utveckla befintliga resurser och kompetenser inom organisationen som ett strategiskt klokt drag.

  – Kontinuitet och stabilitet är avgörande för att behålla förtroendet från patienter och medarbetare. Vi måste dra nytta av den befintliga erfarenheten och kompetensen. Ett uppköp innebär onödiga kostnader för etablering och rekrytering. Vi riskerar också undvika omfattande avbrott i tjänsten, säger Désirée Pethrus (KD), gruppledare och oppositionsregionråd (KD) i Region Stockholm.

  – Att lägga tid och resurser på att förvärva privat verksamhet är fel fokus. Vi har varken tid eller råd att börja om på ruta ett. Fokus borde ligga på att investera i moderna teknologier och metoder för att förbättra sjukvårdsrådgivning via telefon, tillägger Carl- Johan Schiller, andre vice ordförande i primärvårdsnämnden (KD) i Region Stockholm.

  Fokus på utveckling i stället för omstart är också motiverad i ljuset av de omvälvande förändringar som vården genomgår.

  Kristdemokraterna vill i stället integrera innovativa lösningar, som videosamtal och AI, för att möta moderna behov och teknologiska framsteg, vilket kommer att leda till en mer patientcentrerad och effektiv sjukvårdsrådgivning.

  – Jag ser framför mig en rad konkreta åtgärder, såsom införande av videosamtal med sjukvårdspersonal, användarvänliga journalsystem, specialiserade läkare och sjuksköterskor, implementering av artificiell intelligens (AI) och chatbots för att öka tillgängligheten och effektiviteten. Det skulle göra livet för invånarna i vår region lättare, tillägger Carl-Johan Schiller.

  – Kristdemokraterna vill förbättra den befintliga vårdrådgivningen och samtidigt undvika de onödiga ekonomiska utmaningar för skattebetalarna som ett uppköp av privat verksamhet innebär, avslutar Désirée Pethruss.