• Gör det möjlight med SMS till SL:s trygghetsnummer

  Pressmeddelande
  3 september 2018

  SMS till trygghetscentralen som komplement till SL´s trygghetsnummer

  – För de som upplever otryggheten i Stockholms läns
  kollektivtrafiksystem, men som inte kan kommunicera med tal, vill jag
  införa möjligheten att skicka in sin otrygghetsanmälan till SLs
  trygghetscentral i text via SMS, säger Fredrik Wallén (KD), kandidat
  till landstingsfullmäktige och ordförande för trafiknämndens
  färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

  – SLs trygghetsnummer är på många sätt en succé med snabbt svar och
  adekvata åtgärder på olika rapporterade trygghetsstörningar inom
  kollektivtrafiken. Men, för framförallt hörselskadade är det en
  oacceptabel brist att det inte går att meddela sina iakttagelser även
  per text.

  – På kort sikt vill jag inrätta ett motsvarande SMS-system som redan nu
  finns till 112. Det vill säga att i första hand hörselskadade ska kunna
  Sms:a in sina iakttagelser till trygghetscentralen. Som en del i en helhet
  bör vi sedan snarast utveckla en särskild ”trygghets-app” för
  kollektivtrafiken i Stockholm med motsvarande funktion för att i text
  kunna rapportera trygghetsstörningar, avslutar Fredrik Wallén.