• Hela den kardiologiska vården ska utredas!

    Utredningen ska se över på vilken vårdnivå den kardiologiska vården ska organiseras, vilka diagnoser som ska hanteras i primärvården och hur specialistvården ska se ut, både i öppen- och slutenvård.
    Vi eftersträvar en fungerande hjärtsjukvård av hög kvalitet. Alla som har hjärt- och kärlsjukdomar ska känna att de får den bästa möjliga vården. Därför är det så viktigt att vi nu ser över hur den kardiologiska vården organiseras bäst för att vara patientsäker och patientnära. Ambitionen är att hitta ett hållbart system där patientens bästa är i fokus både vad gäller kontinuitet och geografisk närhet.

    https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/30/hjartsjukvarden-i-stockholm-utreds/?fbclid=IwAR2KcocYVwN9G21IxBxM5BKZpTx9Z2znXJdDfsyjfYSm3MOJqaSQenT-oGQ