• Inför fredade zoner i Stockholms nattliv

    Jag skriver i Aftonbladet om att vi vill inrätta fredade zoner i Stockholms nattliv, där grova vålds- och sexualbrottslingar ska vara förbjudna att vistas i.
    Sverige befinner sig i en trygghetskris och många människor får idag sin frihet begränsad. Så kan vi inte ha det. I ett samhälle där unga kvinnor inte vågar gå hem ensamma efter en utekväll och äldre är rädda för att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott, måste vi fråga oss vilkas frihet som ska värnas – våldsbrottslingars eller vanliga människors? För oss kristdemokrater är svaret enkelt.
    Förändras lagstiftningen så är Stockholm redo som första kommun i landet att inrätta fredade zoner i stadens centrala delar.