• Karolinska häver varsel

    Karolinska Universitetssjukhuset meddelar att varslet hävs och att det inte kommer ske någon uppsägning av vårdpersonal. Bakgrunden till det är att Karolinska Universitetssjukhuset är nu färdiga med sin analys av vilken personalsammansättning som behövs för att utföra sitt uppdrag. Sjukhuset bedömer att de nu genom minskad administration, naturliga avgångar och viss omflyttning av personalresurser står bättre rustade att möta sitt uppdrag och samtidigt hålla ekonomin i balans. I februari 2020 meddelade Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att deras varsel på vårdpersonal drogs tillbaka. Nu kan vårdpersonal fokusera på vård och att arbeta med att komma ikapp efter coronakrisen. @ellabohlinkd: Jag är väldigt glad över dagens besked och att alla varsel nu har hävts.