• Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på äldre

  För Kristdemokraterna är det grundläggande att äldre ska åldras i trygghet och med värdighet. God vård och självbestämmande över sin vardag måste vara en självklarhet även under den senare delen av livet. Vi ser med oro på vänsterstyrets olika förslag att skära ner på valfriheten för äldre i sjukvården. De äldsta och mest sköra är viktiga för oss. Vi vill därför förbättra vårdkedjan för äldre och utöka uppdraget förstärkt utskrivning till samtliga geriatriska mottagningar i länet. Tan...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med stort fokus på barn

  Kristdemokraterna satsar tio miljoner kronor för att fler familjecentraler ska kunna öppna i vår region. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Genom familjecentralerna kan vi samla allt stöd som man behöver som barnfamilj och öka samarbetet mellan MVC, BVC, öppen förskola och kuratorer. Vi vill förebygga att barn och unga drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
 • Risk för mer fuskåkning med påstigning bak i bussar

  Det nya rödgröna styret i Region Stockholm vill införa påstigning genom bussarnas alla dörrar för att försöka öka framkomligheten och korta restider. Detta är dock inte helt oproblematiskt eftersom det gynnar fuskåkare. Något som redan är ett problem och orsakar inkomstbortfall i form av förlorade biljettintäkter. Västtrafik i Göteborg har redan provat detta men har misslyckats då fuskåkandet ökade och resulterade i förlorade inkomster, man har fått gå tillbaka till enbart påstigning...
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn.

  Vi satsar också mer pengar, än det nya vänsterstyret, för att stärka vårdcentralerna. Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, vilket vänsterstyret gör. Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm Läs pressmeddelande: Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023 | Kristde...
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn och visar på ansvarsfulla satsningar på hälso- och sjukvården. – Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, säger Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Därför gör vi flera viktiga satsningar och utredningar för att för...

 • Organiserad prostatacancertestning för att upptäcka fler cancerfall tidigt Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Lyckligtvis har dödligheten i prostatacancer minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt och vården utvecklas, men det är fortfarande cirka 2 300 män som dör varje år. Organiserad prostatcancertestning är ett viktigt steg i att upptäcka fler drabbade i ett tidigt skede. Därför har vi i Region Stockholm i år dragit...
 • Organiserad prostatacancertestning för att upptäcka fler cancerfall tidigt

  Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Lyckligtvis har dödligheten i prostatacancer minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt och vården utvecklas, men det är fortfarande cirka 2 300 män som dör varje år. Organiserad prostatcancertestning är ett viktigt steg i att upptäcka fler drabbade i ett tidigt skede. Därför har vi i Region Stockholm i år dragit igång ett pilotprojekt som riktar sig till män i 50-årsåldern. Under 2022-2024 bju...
 • I dag den 14 november på internationella Världsdiabetesdagen vill vi lyfta att diabetespatienter behöver utökat psykosocialt stöd. Tillgången till psykosocialt stöd i den svenska diabetesvården är, som på flera andra områden, inte tillräcklig. I en medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppger 6 av 10 med diabetes i Region Stockholm, att deras livskvalitet påverkas negativt av sjukdomen. Hösten 2021 angav nästan hälften i samma grupp att de antingen har haft eller har beho...
 • 14 november – internationella Världsdiabetesdagen

  I dag den 14 november på internationella Världsdiabetesdagen vill vi lyfta att diabetespatienter behöver utökat psykosocialt stöd. Tillgången till psykosocialt stöd i den svenska diabetesvården är, som på flera andra områden, inte tillräcklig. I en medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppger 6 av 10 med diabetes i Region Stockholm, att deras livskvalitet påverkas negativt av sjukdomen. Hösten 2021 angav nästan hälften i samma grupp att de antingen har haft eller har behov av psy...
 • Varför rycker vänsterstyret bort värdegrunden för hälso- och sjukvården?

  Instämmer med Stig Nyman, som varit Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm tidigare under 15 år. Bläddra och se hans inlägg! Värdegrunden består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer. Värderingarna följer hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, WHO:s och FN:s syn på hälsa och mänskliga rättigheter. Värdegrunden i korthet innebär: Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för människovärdet och erbjuda ...