• Vind i seglet för det nya färdtjänstavtalet

  Tillgången på bilar har ökat markant och fler bilar kommer i tid. Tack vare den tidigare färdtjänstnämnden, under Kristdemokraternas ledning, som var med och tog fram avtalet så startar verksamheten 2023 med bästa möjliga förutsättningar. Läs mer i pressmeddelandet: Vind i seglet för det nya färdstjänstavtalet | Kristdemokraterna Region Stockholm (mynewsdesk.com)
 • Nytt hjärt- och kärlcentrum i Södertälje

  Igår gick förslaget om att inrätta ett hjärt- och kärlcentrum i Södertälje igenom i hälso- och sjukvårdsnämnden. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna valde att ge stöd till en motion från Vänsterpartiet. Det är glädjande att en fråga som länge har diskuterats i Södertälje nu kan bli verklighet.

  Nytt hjärt- och kärlcentrum i Södertälje | Kristdemokraterna Region Stockholm (mynewsdesk.com)

 • Ny vårdform i regionen för de minsta barnen

  De långa köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin är en stor utmaning som behöver tacklas på flera nivåer. Nu finns äntligen en ny vårdform i regionen Malina-mottagningarna finns för de allra minsta barnen. https://www.facebook.com/reel/760390888898793 Länk till artikeln: KD nöjda med nya Malinamottagningen | Mitt i
 • Kommunal hemsjukvård är en nödvändig reform

  Att sjukvården behöver reformeras och att utmaningarna är flera är inget nytt. Kritiker menar att överföringen av hemsjukvården till kommunerna skulle innebära problem i form av fortsatt dubbelarbete. Men när flera regioner har gjort akademiska utvärderingar efter att ha kommunaliserat hemsjukvården, framgår det motsatta – samarbetet mellan hemsjukvården och hemtjänsten fungerar. Ett skäl gott nog för denna reform är bland annat att kontinuiteten för hemsjukvårdspatienten är god. Och inte...
 • Gör Stockholms sjukvård till ett kommunalt ansvar

  Region Stockholm är den sista regionen i Sverige som fortfarande inte har gjort hemsjukvården till ett kommunalt ansvar. Det är orimligt. I dag kan en regional undersköterska från hemsjukvården möta en kommunal undersköterska från hemtjänsten i dörren hos en patient, trots att båda ofta har samma formella och reella kompetens. Att föra över ansvaret till kommunen innebär färre besök för patienten, förbättrad kontinuitet i vårdprocessen och ökad trygghet. Medan politikerna grälar blir patientern...
 • Varför vill Mittenstyret straffa kvinnliga företagare?

  Kvinnor driver företag i branscher där kvinnor ofta arbetar och i många fall handlar det om små företag. Enligt Vårdföretagarna drivs hela 61 procent av landets vård- och omsorgsföretag av kvinnor. Sedan S, C och MP med stöd av V tog över makten i Region Stockholm kan en tydlig kursomläggning ses. Alltmer av vården ska bedrivas i egen regi och vårdval läggs ner. Kursomläggningen försvagar inte bara företagandet utan också det jämställdhetsarbete vi gjort för att kvinnor ska få mer makt och in...
 • Intervju i Sveriges Radio

  Startade morgonen på KD-dagarna med @sverigesradiop1 Lyssna gärna på intervjun!: Så mår Kristdemokraterna – P1 Morgon | Sveriges Radio
 • Finansregionrådet behöver omedelbart stoppa det införda hyrstoppet för vårdpersonal

  Inställda operationer, stängda vårdavdelningar och pressade medarbetare. Det summerar den senaste tidens situation på sjukhusen. För att täcka upp luckorna har den egna personalen uppmanats och uppmuntrats till att ta fler pass och bonusar på 50 000 kronor har utlovats till dem som lyckats värva nya medarbetare till Regionen. Det är inte en seriös personalpolitik. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ser hur både patienter och vårdpersonal lider och tar nu initiativ till samtal öv...
 • Rör inte 1177 Vårdguiden – verksamheten är avgörande för vår krisberedskap

  Regionen har ett aldrig så viktigt ansvar för krisberedskap med tanke på omvärldsläget. Tyvärr fokuserar vänsterstyret i Region Stockholm på fel saker. 1177 vårdguiden är en samhällsviktig verksamhet som utgör en viktig länk mellan invånarna och sjukvårdssystemet. Vi ser med stor oro på styrets förslag om att flytta delar av ansvaret för sjukvårdsrådgivning på telefon från 1177 till de drygt 200 vårdcentraler som finns i länet. Vi vet sedan tidigare att många vårdcentraler har svårighet att u...
 • Släpp loss innovationskraften i vården

  Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar allt mer. Antalet personer över 80 år kommer vara dubbelt så många år 2031. För äldreomsorgen betyder det att antalet anställda måste öka med 30 procent under samma period. De som är i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för de ökade personalbehoven i offentlig sektor.

  Men det finns vägar framåt. I dag finns välbeprövade initiativ som kan bidra till att lösa problemen. Det handlar om modern välfärdsteknik som inte ersätter m...