• Mer sjukvård och mindre administration i Region Stockholms budget för 2022

  Region Stockholms återstart efter pandemin ska öka tillgängligheten till vården, arbeta bort vårdskulden och locka åter resenärerna till en attraktiv kollektivtrafik. Trots ett utmanande ekonomiskt läge på grund av pandemin och kraftigt ökad utjämningsskatt ökar den blågröna koalitionen anslagen med över 3,1 miljarder kronor till vården och kollektivtrafiken under 2022. Regionens budget fokuserar på fortsatt förstärkning av vårdcentralerna som navet i vården, kapade vårdköer, fler specialists...

 • EN FÖRBÄTTRAD ÄLDRESJUKVÅRD

  Coronakrisen har placerat äldresjukvårdens brister i blixtbelysning. Såväl coronakommissionen, IVO som vår egen utredning visade på flera brister som behövde åtgärdas. Detta paket går ut på det – en stor satsning på SÄBO – vi höjer kompetensen, förbättrar vårdhygienarbetet och det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen. Rent konkret permanentar vi ASIH-teamets (avancerad sjukvård i hemmet) samarbete med husläkarmottagningar och äldreboenden. Stödet från ASIH ska utnyttjas vid sv...

 • FLER SPECIALISTER I VÅRDEN

  Nu möjliggör vi för ytterligare 100 sjuksköterskor och undersköterskor att med bibehållen lön vidareutbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska. Detta är utöver de 300 utbildningsplatser som vi redan erbjuder per år. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att hälso- och sjukvården ska fungera. Sjukvårdspersonalen ska ges möjlighet till vidareutbildning för såväl egen utveckling som höjd kompetens inom hälso- och sjukvården.

  ...
 • IDAG UPPMÄRKSAMMAR VI ALLA ÄLDRE

  Sedan 1991 firas Äldredagen den 1 oktober världen över. Äldres psykiska och fysiska hälsa, äldres ensamhet, äldres situation får stå i fokus denna dag. För Kristdemokraterna får de äldre vårt fokus varje dag. Vi jobbar ständigt för att förbättra förutsättningarna för att äldre ska få en god vård. Vi vill erbjuda en värdig äldresjukvård. Om man som äldre har svårt att ta sig till vården, ska det finnas möjlighet till vårdinsatser i hemmet. Den som är svårt sjuk och vill vårdas i hemmet –...

 • 1 OKTOBER – INTERNATIONELLA BRÖSTCANCERDAGEN

  Rosabandetmånaden inleds idag med den internationella bröstcancerdagen. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen. Mer än 8 000 kvinnor får cancer varje år. Många av dem upptäcks i tid, ofta tack vare den mammografiscreening som alla kvinnor i åldern 40–74 erbjuds. De som genomgår regelbunden mammografi har lägre dödlighet i bröstcancer eftersom cancern upptäcks tidigt. Därför är det så viktigt att gå på mammografi när det är dags. Bröstcentrum vid Södersjukhuset startar nu ett pilotprojekt ...

 • Start av vaccination mot covid-19 för alla 12-15-åringar

  20 september startade bokningen av vaccination mot covid-19 för alla 12-15-åringar. De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober.

  20 miljoner vaccinationer har redan genomförts i denna åldersgrupp i andra länder och det är glädjande att Stockholm kan snabbt erbjuda denna möjlighet till Stockholms 120 000 12-15-åringar. Vårt huvudalternativ är att erbjuda vaccination till barn 12 – 15 år via skolornas elevhälsoorganisationer med stöd av vaccinatörer som komme...

 • Barn från 12 år kan få vaccin

  Välkomnar beskedet från Folkhälsomyndigheten att barn från 12 år och uppåt ska vaccineras med start i november. Vi har efterfrågat fler och tydliga besked kring detta och vi står redo för att vaccinera fler.

 • 12–15-åringar erbjuds vaccination med bokningsstart 20 september

  Idag lämnade Folkhälsomyndigheten besked om vaccination mot covid-19 ska erbjudas till alla från 12 år upp till födda 2006. Region Stockholm räknar med att kunna erbjuda bokning av vaccinationer vid vissa vaccinationsmottagningar som gradvis öppnar med start den 20 september. Sedan flera veckor har Region Stockholm fört en dialog med en arbetsgrupp bestående av elevhälsan och Länsstyrelsen om möjligheten att även vaccinera på plats i skolorna. Länsstyrelsen kommer nu samordna arbetet med läne...

 • Region Stockholm satsar 500 miljoner på att korta vårdköer

  Under september månads regionfullmäktigesammanträde i Stockholm beslutades att 500 miljoner kronor ytterligare ska tillföras hälso- och sjukvården i regionen för att stockholmare som fått sin vård uppskjuten under pandemin ska få den så fort som möjligt. Satsningen är ett led i att Region Stockholm ska beta av vårdskulden och återställa tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Tillgänglig och god vård av hög kvalitet är A och O. Tyvärr har pandemin orsakat en vårdskuld och patienter har f...

 • 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin

  Fantastiskt! Nu har 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin mot covid-19! Samtidigt vidtar Region Stockholm fler åtgärder för att underlätta och möjliggöra att flera vaccinerar sig genom att öppna drop in på vaccinationsmottagningarna. Allt för att förenkla och skapa tillgänglighet då vi ser att de som nu drabbas är de som ännu är ovaccinerade. Det är viktigt att komma ihåg att vaccinet räddar liv och hjälper oss att kunna återgå till ett normalt Stockholm inom kort. ...