• Screeningen för tjock- och ändtarmscancer är nu i full gång

  I mars, under vårens pandemitopp, pausades all screening för att minska risken för spridning av covid-19 och frigöra resurser till covid-vården. Screeningen för tjock- och ändtarmscancer är ett av flera program som startat igen efter pausen under vårens pandemitopp. Utöver screeningen för tjock- och ändtarmscancer har screeningen för bröstcancer för kvinnor 70-74 år, screening för pulsåderbråck, så kallat bukaortaaneurysm, och screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning startat. Ch...

 • En barndom går inte i repris

  Så viktigt samtal om barns framtida hälsa med Elsa Lantz!

  Hur tar vi de svåra samtalen om porr med barnen? Hur filtrerar man det våld som barnen riskerar exponeras för? Vilka skadeverkningar för det med sig? Vad kan samhället göra? Vad kan du och jag göra? Hälsoriskerna är stora och utmanade.

  Det här arbetar föreningen @porrfribarndom med. Vi i region Stockholm vill vara en förebild och göra vad vi kan för att skydda och skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn och...

 • Nu kan Stockholms invånare testa sig för pågående sjukdom i covid-19 och antikroppar.

  En stor del av alla analyser görs på KUL Karolinska universitetslaboratoriet. Tack Claes Ruth med personal för en mycket givande eftermiddag! #karolinska #lab #analys

 • Ella Bohlin: Brist på tillgång till journaler – hot mot patientsäkerheten.

  Ambulanspersonalen är den vårdpersonal som är först framme vid en olycka, ett akut sjukdomsfall och andra situationer som ofta kräver akut bedömning. Ambulanspersonalens omdöme och agerande är avgörande för den som är i akut behov av vård.

  Dessvärre har alla ambulansverksamheter i Sverige inte tillgång till patientens tidigare journal på väg till patienten, eller efter överlämnande till akutsjukhusen. Inte heller får ambulanspersonalen någon återkoppling efter avlämnande av patient p...

 • Skrämmande minskning av cancerdiagnoserna.

  I maj sjönk antalet cancerdiagnoser med 32 procent. Det är allvarliga siffror och beror inte på att vi plötsligt har blivit friskare, utan på att människor inte söker vård under pandemin. Vården har kapacitet att ta hand om er. Tveka inte – sök vård!

  https://www.expressen.se/debatt/skrammande-minskning-av-cancerdiagnoserna/?fbclid=IwAR1RivwH_zpX1RGpEU99GE5rrb9-s8a9FZrRA7paM8AdkQ69vUcW8EigH60

 • Internationella blodgivardagen

  Att ge blod räddar liv. Under de senaste åren har antalet personer som ger blod sjunkit. 2019 bröts den negativa trenden och för första gången på många år var det fler som anmälde sig som blodgivare i Region Stockholm. 74 077 påsar blod donerades av stockholmarna under 2019 jämfört med 71 721 år 2018 och antalet som nyanmälde sig ökade från 10 235 år 2018 till 11 120 år 2019, enligt statistik från Blodcentralen i Stockholm.

  Tyvärr ser vi att i sviterna av coronapandemin har blodgivar...

 • Webinar med Pfizer kring vacciner.

  Vacciner och hur vi ska skydda riskgrupper och äldre är något alla pratar om idag när vi upplever en av de största hälsoutmaningarna i modern tid. Jakten på ett vaccin mot covid-19 pågår för fullt. De flesta är överens om att det är viktigt att skydda äldre och riskgrupper mot sjukdomar som det går att skydda sig mot. Men hur ska det gå till i praktiken? Vilka typer av vacciner finns tillgängliga idag? Hur används de? Vad kan vi lära av barnvaccinationsprogrammet när det...

 • Idag besökte Ella Bohlin och Irene Svenonius äldreboendet Persikan

  Där har man idag börjat testa äldre och personal. Kompetent mobilt team var på plats och berättade om den viktiga insatsen. Vi behöver testa, testa, testa! Vi behöver göra allt för att stoppa smittspridningen, inte minst bland de sköra grupperna som äldre är

 • Testa, testa, testa!

  Hög intensitet på  labbet vid Biomedicum KI. Här sker tusentals analyser per dygn av covid-19 patienter. Detta tack vare ett snabbfotat samarbete mellan KI-forskare och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Idag träffar jag och @fredrikwallen1 Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare för KI:s och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR).

 • Vi har ett ansvar att ge god vård i tid av god kvalitet.

  Därför är det viktigt att vi har förmågan att ge de som har haft covid-19 rehabilitering och även för de patienter som är i behov av vanlig rehabilitering. Vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så.

  Se inslaget med Ella Bohlin i SVT Stockholm:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inget-rehabiliteringscentrum-pa-alvsjo-sjukhus?fbclid=IwAR1ccNNihPnub6bd_Jt2rnByHTbrFmA5Kc7nXgQPd-KuKskVIeXiQAwo6Yw