• Ny klinik öppnar för barn som lider av övervikt och fetma

  En ny mottagning för behandling av fetma hos barn och unga öppnar i Stockholm. Besöken är kostnadsfria för barnfamiljer och mottagningen vänder sig till barn och unga i åldrarna 4–17 år. (mer…)

 • 2 000 kronor mer per förlossning i Stockholm från 1 maj

  Den 1 maj får förlossningsvården i Stockholms län höjd ersättning, detta efter ett beslut av Alliansen i Stockholms läns landsting. För förlossningsklinikerna innebär det 2000 kronor mer per förlossning vilket motsvarar en femprocentig höjning. (mer…)

 • NKS anpassas ännu mer efter barnens behov

  De sjuka barnen som vårdas i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska universitetssjukhuset ska ha en miljö som stimulerar till lek och tillfrisknande. Därför satsar nu Stockholms läns landsting 7 miljoner kronor på att anpassa miljöer och se till att önskemål på åtgärder som framförts av anhöriga och personalen blir verklighet. (mer…)

 • Stockholm först i landet med att testa screening för lungcancer

  Lungcancer är en cancerform som skördar allt fler liv. Det har skett en dramatisk ökning i antalet kvinnor som röker som drabbas av lungcancer. Därför vill Alliansen påbörja screening av lungcancer genom en studie i samband med mammografi för kvinnor som röker. Att upptäcka förändringar i ett tidigt skede är viktigt för sjukvårdens möjlighet att sätta in behandling och rädda liv.

  Pressmeddelande 20 april 2018

  – Stockholms län har ett väl fungerande system för screening a...

 • Alliansen presenterar nystart för Nya Karolinska

  Vid Nya Karolinska bedrivs dagligen framstående sjukvård som kommer invånarna i Stockholms län och hela landet till del. Samtidigt finns det flera problem kopplade till det nya sjukhuset som måste lösas. Därför presenterar Alliansen i landstinget ett åtgärdsprogram som ska ge Nya Karolinska och hela Karolinska Universitetssjukhuset en nystart. Bland annat föreslås en ny styrelse för sjukhuset. (mer…)

 • Nu har pollensäsongen startat i Stockholm – som behöver fler allergologer

  Pollenrapporterna visar att halterna av pollen ökar i Stockholms län. Samtidigt har landstinget brist på allergologer som kan ge personer med allergi bättre hjälp. (mer…)

 • Landstinget granskar intensivt resande med färdtjänsten

  20–30 resor om dagen. 40–90 mil per person inom Stockholms län. Nu har Alliansen tröttnat och ger i uppdrag att utreda den lilla grupp färdtjänstresenärer som har ett mycket intensivt resande. De tio resenärer som rest mest orsakade en kostnad på 19 miljoner kronor förra året.

  Pressmeddelande 10 april 2018

  – Vi har tydliga indikationer på att en mindre grupp resenärer åker för väldigt mycket pengar. Då har vi en skyldighet att granska vad som ligger bakom det. Syftet är att un...

 • Alliansen välkomnar besked om regionbildningen

  Regeringen har idag lämnat sin proposition om regionbildning för Stockholm. Det här beskedet innebär att landstinget bildar region från och med 1 januari 2019 och då övertar ansvaret för att bland annat upprätta och fastställa länsplanen – hur statliga trafikpengar till vägar och spår ska fördelas. En annan uppgift blir att driva och följa upp det regionala tillväxtarbetet. (mer…)

 • Läkarnas arbetstid ska utgå från patienternas behov

  Patienternas och verksamheternas behov ska vara utgångspunkten för läkarnas arbetstid. När Stockholms läns landsting beslutade om schemaläggning för läkare mellan klockan 07-21 på vardagarna var det för att öka läkarbemanningen över dygnets timmar, för att förbättra arbetsmiljön och för att öka teamarbetet mellan sjukvårdens olika yrkesgrupper. Och för att öka tillgängligheten för patienterna. (mer…)

 • Äldrevården mer tillgänglig i hela Stockholms län

  Den specialiserade äldresjukvården, geriatriken, ska byggas ut i hela Stockholms län. Geriatriken kommer finnas kvar i både Bromma och Danderyd. Framtidens geriatrik innebär utbyggnad framför allt i södra Stockholms län, och förberedelser för ett nytt sammanhållet vårdval. (mer…)