• Rör inte 1177 Vårdguiden – verksamheten är avgörande för vår krisberedskap

  Regionen har ett aldrig så viktigt ansvar för krisberedskap med tanke på omvärldsläget. Tyvärr fokuserar vänsterstyret i Region Stockholm på fel saker. 1177 vårdguiden är en samhällsviktig verksamhet som utgör en viktig länk mellan invånarna och sjukvårdssystemet. Vi ser med stor oro på styrets förslag om att flytta delar av ansvaret för sjukvårdsrådgivning på telefon från 1177 till de drygt 200 vårdcentraler som finns i länet. Vi vet sedan tidigare att många vårdcentraler har svårighet att u...
 • Släpp loss innovationskraften i vården

  Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar allt mer. Antalet personer över 80 år kommer vara dubbelt så många år 2031. För äldreomsorgen betyder det att antalet anställda måste öka med 30 procent under samma period. De som är i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för de ökade personalbehoven i offentlig sektor.

  Men det finns vägar framåt. I dag finns välbeprövade initiativ som kan bidra till att lösa problemen. Det handlar om modern välfärdsteknik som inte ersätter m...
 • Snabba åtgärder behövs på Södertälje sjukhus

  Anställda på akutmottagningen har gått ihop och skrivet ett brev daterat den 31 januari där de protesterar mot en kaotisk situation på närakuten i Södertälje. Brevet kom till min kännedom igår via personal och produktionsutskottet. Personalen beskriver en rad allvarliga problem med verksamheten. Det saknas personal och det finns varken rätt kompetens eller lokaler för att kunna utföra uppdraget. Jag blir förfärad att se vad personalen skriver. Det här behövs ta itu med skyndsamt för att säk...
 • Gyncancerdagen

  Med anledning av Gyncancerdagen den 25 mars vill vi Kristdemokrater i Region Stockholm återigen föra upp catch up-vaccination mot HPV-virus på tapeten. Kristdemokraterna föreslår nu att Region Stockholm snarast genomför en catch-up-vaccination för de pojkar som inte fått vaccinet i femte klass. Regionalt cancercentrum har erfarenhet av HPV-vaccination. De bör därför få i uppdrag att ta fram en plan för hur catch-up-vaccinationen för pojkar ska genomföras. Vaccinationen kan finansieras med R...
 • Centern – stäng inte den dörr vi öppnat

  Med Centerpartiets nya vänsterretorik riskerar idéburna vårdgivare att hamna i kläm. Det behövs istället mer idéburen vård. Vi vill behålla dörren öppen för idéburen välfärd. Läs mer: Centern – stäng inte den dörr vi har öppnat | Mitt i
 • 8 mars Internationella kvinnodagen

  Idag den 8 mars på kvinnodagen vill Kristdemokraterna i Regions Stockholm lyfta arbetsvillkoren för de många kvinnor som arbetar inom vården. Trots att det aldrig funnits så många anställda sjuksköterskor och läkare så råder ändå en stor personalbrist. Såväl Socialstyrelsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har återkommande pekat på att bristen på kompetent personal utgör en patientsäkerhetsrisk. Svårigheter med rekryteringar har lett till bemanning med tillfällig vårdpersona...

 • Välkommen Jonas Sareld, ny kanslichef på Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Jag är glad att idag kunna presentera och välkomna Jonas Sareld till Kristdemokraterna i Region Stockholm. Jonas arbetar idag med samhällskontakter i sin roll som Public Affairs Manager på Sanofi. Han har tidigare även erfarenhet som programdirektör och VD på Medtech4Health men också andra vårdrelaterade uppdrag, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Jonas är utbildad socionom och har därutöver också lång erfarenhet av politiskt arbete inom Kristdemokraterna. Både som poli...
 • Ett år av krig

  Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina med start 24 februari 2022 är den största väpnade attacken sedan andra världskriget. Under ett års tid har Putin fört ett fullkomligt oprovocerat och olagligt krig mot Ukraina. Nog trodde han att det skulle gå att ta för sig utan motstånd från det ukrainska folket. Men så fel han hade – det ukrainska folket är outtröttliga i kampen att försvara sina rättigheter, sitt land och sina liv. Ukrainas folk ger inte upp, de besitter en imponerande komp...
 • World Encephalitis Day 22 februari

  Snart vaknar fästingarna till liv igen. Inget barn ska behöva insjukna av ett fästingbett. Att få vaccination mot TBE, ska inte vara en fråga om man har råd att vaccinera sig eller inte. Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm erbjuda gratis TBE-vaccin till alla barn och unga i åldern 3-18 år. Vi har avsatt 70 mkr i vårt budgetförslag för 2023. Men vänsterstyret säger nej, trots att en hälsoekonomisk rapport visar att det skulle gör nytta.

  Varför säger vänsterstyret ne...

 • Nytt år och nya politiska möjligheter!

  Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet. Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik. Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordföra...