• Vilka mer av sina vallöften tänker S bryta?

  Trots det höga tonläget under valrörelsen har Socialdemokraterna nu i den styrande mittenkoalitionen beslutat om att genomföra tidigare styrets förslag till strukturförändringarna av BUP. Detta med Vänsterpartiets stöd ska tilläggas. Det visar att Socialdemokraternas svartmålning av strukturförändringarna inte var någon genuin oro utan en del av en valkampanj med flera felaktiga påståenden. Den fråga som nu bör ställas till Socialdemokraterna är vilka mer av sina vallöften tänker man bryta?

 • November är internationell lungcancermånad

  Varje år får cirka 4 000 personer i Sverige diagnosen lungcancer. De flesta som drabbas av lungcancer är mellan 60 och 80 år. Historiskt har sjukdomen mest drabbat män, men i dag insjuknar allt fler kvinnor och rökning är den vanligaste orsaken till att man drabbas av cancer i lungorna.

  Lungcancer har under de senaste 20 åren ökat bland kvinnor. Screening är ett sätt att hitta tidig och botbar cancer hos personer som inte har några symtom. Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjuk...

 • Stort underskott i vänsterstyrets nya budget

  Nu är det nya vänsterstyrets budget presenterad. Budgeten är ett bevis på att de inte har någon insikt om att vi är på väg in i en lågkonjunktur med ett kärvt ekonomiskt läge. I stället budgeterar man 4,5 miljarder i underskott fram till 2024.

  Efter 16 år av goda resultat och en budget i balans, tog det bara tre veckor att presentera en budget med underskott.

  Läs vårt pressmeddelande i sin helhet:

  Stort underskott i vänsterstyrets nya budget | Kristdemokraterna Region Sto...

 • Att driva 1177 i egen regi försämrar kvaliteten

  Hittills i år har 1,9 miljoner stockholmare ringt 1177. 250 sjuksköterskor turas om att ge sjukvårdsrådgivning, där en tredjedel av samtalen resulterar i egenvård. Syftet när 1177 startade i regionen för ett 20-tal år sedan, på initiativ av Kristdemokraterna, var att utifrån ett patientperspektiv förbättra patientvägledning och hänvisning till rätt vårdnivå. Man ville också minska de icke medicinskt motiverade besöken på akuten. Att nå vårdcentralen kunde på den tiden ta flera dagar och närakut...
 • Socialdemokraterna svänger om BUP – trots tidigare kritik

  Region Stockholm har sedan tidigare beslutat om strukturförändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande. Strukturförändringarna är något som har efterfrågats av professionen och av BUP Stockholm. Det ligger även i linje med vad patienter och deras anhöriga tycker är viktigast. Fokus ska vara mer på tidiga insatser och att varje barn ska behöva möta färre aktörer men med bredare kompetens. BUP kommer också att ansvara för en mer sammanhållen vårdk...

 • Färdtjänsten nedprioriteras i Region Stockholm

  Det nya styret i Region Stockholm har beslutat att färdtjänstfrågor ska hanteras av ett utskott under Trafiknämnden framöver. Detta upprör Fredrik Wallén, ordförande i den nuvarande Färdtjänstnämnden.

  Den politiska styrmodell för färdtjänsten de nu går tillbaka till har redan prövats och fungerade inte ”Verksamheten är unikt stor i sitt slag. Att nu gömma den under Trafiknämnden kommer att medföra sämre styrning av verksamheten, inte minst avseende kvalitets- och kostnadskontroll. Den po...
 • ”Jag ser med stor oro på regionens nya vänsterstyre”

  Den 14 oktober blev klart att S, MP och C med stöd av V tar över styret i regionen. – Jag ser med stor oro på hur Vänsterpartiet nu kommer att ha inflytande över politiken. Med sina 18 mandat har de fler mandat än C och MP tillsammans. Det är klart att de kommer att kräva mycket för att stödja ett S, C, MP-styre, säger Désirée Pethrus, gruppledare (KD), Region Stockholm. Det är första gången på 16 år som Kristdemokraterna går in i opposition i Region Stockholm. Partiet har genom åren st...

 • 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa

  Idag den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen instiftades år 1992 av World Federation for Mental Health för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa. Idag vill vi särskilt lyfta barn och ungas psykiska hälsa. För trots att den materiella standarden har ökat för de allra flesta mår unga samtidigt allt sämre. Kommunerna ansvarar för skolhälsovården medan regionerna ansvarar för barnavårdscentraler (BVC), primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin. Därmed ha...
 • Satsa på individanpassad cancer

  Varje år får 7 500 kvinnor bröstcancer i Sverige. Det betyder att ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag. Det är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Ungefär var tredje cancerdiagnos hos en kvinna är cancer i bröst. Tack vare forskningen och den medicinska utvecklingen lever idag 90 procent av de som fått bröstcancer tio år efter att de insjuknade. I Region Stockholm vill vi föra utvecklingen ytterligare framåt. Visste du att kvinnor med täta bröst har högre risk att drabbas av...
 • Nu är äntligen alla röster räknade!

  Kristdemokraterna fick 10 ordinarie ledamöter och 27 ersättare i regionfullmäktige. Jag ser fram emot att jobba för genomslag för kristdemokraternas politik i Regionen Stockholm. Totalt personkryssade 3 721 personer mitt namn. Stort tack för förtroendet!