• Nu startar ett pilotprojekt för kvinnor med hög risk för bröstcancer

  Så viktigt att cancer upptäcks i tidigt stadie för att öka chanserna till framgångsrik behandling. Nu startar ett pilotprojekt för kvinnor med hög risk för bröstcancer i Stockholms län för att kunna undersöka om riskbaserad screening är bättre än åldersbaserad. 8 000 kvinnor i region Stockholm kommer delta. Initiativet är helt i linje med målen för den regionala cancerplanen för 2020-2023, Region Stockholms prioriterade mål i budgeten för 2021 (tidig upptäckt av cancer). Initiativet bidrar ti...

 • Ju tidigare cancer upptäcks desto större chans till framgångsrik behandling

  Det mest effektiva sättet att förhindra lidande och död i bröstcancer är förebyggande åtgärder och tidig upptäckt. Därför är jag så glad att vi nu kan stödja ekonomiskt (med tolv miljoner kronor) initiativet av medarbetare på Södersjukhuset – att utveckla mammografiscreening baserad på den individuella risken för bröstcancer inom Region Stockholm. Extra roligt att träffa Per Hall, överläkare, professor och initiativtagare till studien och Roxanna Hellegren, chef på Bröstcentrum. Initiativet ä...

 • Premiär för vaccinationsbuss på gymnasieskola

  1 september var det premiär för vaccinationsbuss på gymnasieskola – först ut är Morabergs studiecentrum i Södertälje. Morabergs centrum med sina 150 nyanlända elever som pratat över 40 olika språk överraskade positivt där många valde att vaccinera sig direkt. En stor eloge till skolan som förberett eleverna, skickat med dem samtyckesblanketter hem och varit engagerade i frågan. Idag är hälften av Stockholms 16-17-åringar vaccinerade med åtminstone en dos. Och detta är en viktig satsning...

 • Ny nämnd i Region Stockholm

  26 augusti sammanträdde den nya Klimat- och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm för första gången. Nämnden inrättas med specifikt ansvar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hela hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen. Nämnden kommer även att arbeta med att ta fram Region Stockholms nya hållbarhetsstrategi och -poli...

 • Nu införs drop-in på vaccinationsmottagningar.

  Region Stockholm vidtar fler åtgärder för att underlätta och göra vaccinationen mer tillgänglig. Nu införs drop-in på vaccinationsmottagningar. Det finns gott om vaccin och lediga tider. Drop in kommer göra det enklare för fler att ta både första och andra sprutan. Drop in införs så snart respektive mottagning anmäler till regionen att de startar det.

 • Barn och pensionärer slipper betala fullt pris med bankkortet i tunnelbanan

  Nu slipper barn och pensionärer betala fullt pris med bankkortet i tunnelbanan. Karl Henriksson ledamot Trafiknämnden Region Stockholm: – Det ska vara smidigt och enkelt att köpa biljett och enklare än att bara blippa kreditkortet kan det knappast bli. För oss kristdemokrater är det ett viktigt steg när den möjligheten nu blir tillgänglig även för pensionärer, studenter och barn och ungdomar som reser med rabatterat pris. Läs artikeln i sin helhet: https://www.dn.se/sthlm/barn-och-pensi...

 • Grattis Désirée Pethrus!

  Grattis!! Vårt regionråd Désirée Pethrus har föreslagits till Kristdemokraternas partistyrelse! Désirée har gedigen bakgrund och erfarenhet inom partiet. Hon har varit ordförande för Kvinnoförbundet, riksdagsledamot och numera vårdutvecklingsregionråd i Stockholm. Hon är utbildad socionom med erfarenhet som kurator inom sjukvård. Tjänstledig från sitt arbete som personalkonsulent på Stockholms tingsrätt. Désirée är en orädd och modig politiker som vågar ta plats och stå upp för viktiga värder...

 • SKOLSTART! VARJE VACCINATION ÄR VIKTIG

  Idag gör många sin första skoldag efter sommarlovet! Det betyder också att många ungdomar kommer att ses fysiskt och därför behöver vi hejda smittspridningen så gott vi kan. Därför är varje vaccination viktigare än någonsin! Region Stockholm fortsätter vaccinera befolkningen i snabb takt. För en dryg vecka sedan startade vaccinationen av 16-17-åringar och redan nu har 27 procent fått sin första spruta. Nästan 80 procent av den vuxna befolkningen är vaccinerad med en första dos och 60 procent ...

 • Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus

  Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar jämfört med förra veckan. Vaccinera er så snabbt som möjligt. Om tillräckligt många är tillräckligt skyddade betyder det också att virusets möjlighet att spridas minskar. Fortsätt göra det enkla: håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma och testa dig vid symtom. Det både avlastar vårdens medarbetare och minskar trycket på sjukvården. Inför hösten när den planerade och uppskjutna vården ock...

 • 75 PROCENT I GRUPPEN 65+ HAR FÅTT TVÅ DOSER I LÄNETS SAMTLIGA KOMMUNER OCH STADSDELAR

  Nu vaccineras allt fler stockholmare. Minst 3 av 4 personer som är 65 år eller äldre är nu fullvaccinerade med två doser mot covid-19 i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Nu har stadsdelen Rinkeby-Kista också nått en vaccinationstäckning med två doser över 75 procent i gruppen som är 65 år eller äldre. Det innebär att alla Stockholms läns kommuner och stadsdelar har nått en hög vaccinationstäckning för den äldsta befolkningsgruppen. Vaccinet ger gott skydd och är en viktig fak...