• Ensamkommande ska få kunskap om värderingar

  Erik Slottner intervjuas i SVT Nyheter Stockholm om att Kristdemokraterna kräver att alla boenden för ensamkommande ger information och utbildning om goda normer och värderingar, i enlighet med de krav som staden ställer som upphandlare. SVT har tidigare rapporterat om att alla boenden inte ger denna information och att uppföljningen inte tycks vara fullgod. Se intervju cirka 7.04 in i denna sändning.

  Pressmeddelande i frågan här

 • Rödgrönrosa måste sluta ducka i tiggerifrågan

  – Det är positivt att Regeringens samordnare nu presenterat en rad konkreta förslag för hur kommunerna ska hantera frågan om fattiga EU-medborgare i Sverige. Nu krävs att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad sätter ner foten och bestämmer sig för hur de vill hantera frågan, uppenbart finns stora sprickor i den styrande majoriteten. Jag ser fram emot blocköverskridande samtal, men dessa får inte blir några slags lyssnarsamtal från majoritetens sida utan måste mynna ut i genomtänkta oc...

 • SVT-intervju om gatubarn

  Erik Slottner (KD) kommenterar SVT Stockholms nyhetsrapportering om kriminella gatubarn:

  – Jag upplever en viss flathet från kommunens sida. Det här är ungdomar som är farliga för allmänheten och som vi måste kunna skydda oss emot. Det finns en möjlighet med ungdomshem eller sluten ungdomsvård om barnet är över 15 år och den möjligheten måste vi använda oss av, säger Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

  Intervjun är cirka 4.20 in i sändningen

  <...
 • Inspirationskväll om trafikfrågor

  I tisdags kväll träffades kristdemokrater från Stockholms stad för en inspirationskväll om trafikpolitik. Vi fick en dragning av stadens arbete med trafikfrågor i stort, främst med inriktning på gods- och leveranstrafik. Märta Brolinson, gods- och citylogistikansvarig på trafikkontoret, var kvällens inbjudna gäst.

  Micke Valier (KD) ledde diskussionerna och flera konkreta förslag på politikutveckling inom trafikområdet föreslogs under de efterföljande diskussionerna.

  ...
 • SvD debatt: Utan värderingar ingen integration

  Idag skriver Erik Slottner (KD) och Ofelia Namazova (KD) på SvD Debatt om betydelsen av att definiera och stå upp för samhällets värderingar för att kunna uppnå en fungerande integration. Vi vill att samhällsorienteringen för nyanlända blir obligatorisk och att hela samhället, inte minst politiker, slutar att relativisera, bortförklara eller släta över oacceptabla värderingar och beteenden. Läs artikeln här

 • SVT-intervju om äldreboendegaranti

  Erik Slottner intervjuas i SVT Stockholm (ABC) om Kristdemokraternas äldreboendegaranti. Reportaget är gjort utifrån SVT:s granskning som visar att antalet platser på äldreboenden nationellt har minskat udner 2000-talet medan antalet hemtjänsttimmar har ökat. Kristdemokraterna anser att det är den äldres vilja som ska vara utgångspunkt i omsorgen av äldre. Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti så att alla över 85 år och som anser sig ha behov erbjuds plats på ett äldreboende. Vi...

 • Debattartikel i Aftonbladet

  Idag skriver Erik Slottner (KD) på Aftonbladet debatt om att Stockholms stad och Polisen måste ta fram en gemensam strategi för hur festivaler och liknande arrangemang ska bli trygga. Det kan handla om kamerabevakning men även om andra åtgärder som mobila poliskontor. Det är snart dags för Eurovision Song Contest i Stockholm och de arrangemang som hålls i anslutning till detta evenemang måste vara trygga och fria från sexuella trakasserier.

  Läs debattartikeln här

 • Kamerabevaka ungdomsfestival

  Idag kommenterade Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, händelserna med sexuella trakasserier och rena övergrepp på Stockholms stads ungdomsfestival We are Sthlm. Stockholms stad och Polisen måste ta fram en konkret strategi för hur festivaler kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt framöver. En del av strategin kan vara kamerabevakning och att satsa på mobila poliskontor i anslutning till festivaler.

  Läs mer i intervju i SvD, Direktpress, SV...

 • KD kräver äldreboendegaranti

  De senaste åren har omkring 500-600 personer i Stockholms stad fått avslag på ansökan om plats i äldreboende. Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti så att alla över 85 år och som anser sig ha behov erbjuds plats på ett äldreboende.

  – Den rödgrönrosa majoriteten måste gå från ord till handling. Vallöftet om en äldreboendegaranti har inte infriats och nu krävs konkreta åtgärder. Kristdemokraterna avsätter 25 miljoner för en äldreboendegaranti i vårt budgetförslag för 2016 o...

 • Besök på Persikans äldreboende

  Idag har Erik Slottner, Sofia Modigh och Britt Westerlind besökt Persikans vård- och omsorgsboende i Tensta, ett persiskt boende med mat, musik och kultur från Iran. Ett mycket lyckat och intressant besök. Tack vare Kristdemokraternas och Alliansens arbete med att utveckla valfriheten finns en rad attraktiva profilboenden där de boende är mycket nöjda med verksamheten.