• Debatt i SvD: Inrätta exit-verksamhet för extremister

  Erik Slottner (KD) skriver i SvD (29/11-15) att Stockholms län bör införa en exit-verksamhet för våldsbejakande islamistiska extremister, likt den verksamhet Fryshuset har för högerextrema. Läs mer här

  SvD kommenterar Kristdemokraternas förslag på ledarsidan. Läs text av Ivar Arpi här

  Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har flera gånger lyft vikten av att ha en särskild strategi mot våldsbejakande islamistisk extremism och har presenterat en rad förslag. Några exempel på deb...

 • Länsstyrelsen hotar riksintresset

  Om riksintresset går ut på att förfula och försämra stadsutvecklingen undrar jag vad vi ska med riksintresset till. Tyvärr är det dock så som Länsstyrelsen tycks tolka lagen. Den variationsrika och fantasifulla gestaltning som föreslogs för tre bostadskvarter med 150 bostäder vid Telefonplan leder till ”påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården”, enligt Länsstyrelsen. Istället förordas nu betydligt mindre ambitiös arkitektur utan egentliga kvaliteter och sämre stadskvaliteter i oc...

 • Exit-verksamhet för islamistiska extremister

  Det är ett bra första steg att Stockholms stad inrättar ett kunskapshus mot våldsbejakande extremism. Nu krävs fler konkreta åtgärder för att avradikalisera extremister och motverka rekrytering. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår bland annat en länsövergripande exit-verksamhet för våldsbejakande islamistiska extremister och att en struktur byggs upp för hur eventuella avhoppare kan användas för att motverka extremism. 

  Idag torsdag presenterade Mona Sahlin, nationell sam...

 • Kristdemokraternas budget 2016

  Nu finns Kristdemokraternas budgetreservation för Stockholms stad 2016 tillgänglig att läsa. Läs hela budgeten här

  Vi sänker skatten med 40 öre till 17:50 kr.  Kristdemokraterna satsar netto 71,3 miljoner mer på äldreomsorgen än den rödgrönrosa majoriteten. Vi föreslår en boendegaranti för alla över 85 år, en satsning på 25 mnkr. Vi avsätter 15 mnkr för att öka välbefinnandet inom äldreomsorgen genom god mat, sociala aktiviteter och kulturupplevelser. Vi höjer hemtjänstpengen med 26 mn...

 • Majoriteten svänger efter KD-kritik

  – Jag är glad att Stockholms stad har lyssnat på Kristdemokraternas kritik mot att det har funnits upp till 200 tomma platser per natt på transitboendet för flyktingfamiljer på Kämpetorpsskolan i Älvsjö. Att flytta verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler i Vårberg och istället öppna Kämpetorpsskolan för ensamkommande flyktingbarn gör att staden hjälper fler människor på ett bra sätt, säger Sofia Modigh (KD), gruppledare i Socialnämnden.

  Sofia Modigh (KD) har kritiserat den r...

 • KD avvisar Nobelcentret

  – Vi välkomnar ett nobelcenter på Blasieholmen. Platsens läge vid vattnet och dess utblickar över några av Stockholms absolut vackraste vyer gör det lämpligt att uppföra en kulturinstitution av rang. Tyvärr uppfyller inte det nu liggande förslaget de varsamhetskrav man kan kräva på denna kulturhistoriskt känsliga plats. Byggnaden är alldeles för modernistisk, fyrkantig och abrupt. Därför vill jag att ärendet återrimitteras på dagens stadsbyggnadsnämnd.

  Det säger Erik Slottner (KD), gru...

 • Budget 2016: Bostadspolitisk sifferexercis

  En bostadspolitik som mest består av sifferexercis, ytterligare en skattehöjning, utebliven boendegaranti för äldre, avskaffande av ungdomsvärdar inom äldreomsorgen, fel prioriteringar i förskolan och inga satsningar på förbättrad renhållning. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus är kritiska till stora delar av majoritetens budget.

  – Majoritetens bostadspolitik består mest av sifferexercis. Man höjer målen för bostadsbyggande, trots svårigheter med att uppnå nuvarande ambitioner. V...

 • Fler höga hus i Södra Värtahamnen

  – Kristdemokraterna vill ha fler höga hus i Södra Värtahamnen, det enda höghus som idag föreslås är inte tillräckligt. Mot vattenfronten skulle ytterligare två eller tre huskroppar med spännande arkitektoniskt uttryck kunna resa sig mot höjden. Det skulle bidra till att göra Södra Värtahamnen till en dynamisk och varierande stadsdel.

  Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att Stadsbyggnadsnämnden den 15/10 tar beslut om att påbörja planarbetet fö...

 • Flyktingintervju i SvD

  SvD intervjuar Sofia Modigh (KD), gruppledare i Socialnämnden, om det faktum att staden har upp till 200 tomma platser på ett boende för transitflyktingar i Älvsjö. Enbart barnfamiljer tillåts på boendet, något Sofia Modigh är kritisk till och anser att även övriga transitflyktingar bör släppas in, då dessa i övrigt är hänvisade till det civila samhällets hjälp och då de tillgängliga platserna i kyrkor och föreningslokaler är relativt få. Läs intervjun här

  Sofia har även intervjuats av...

 • KD-kritik mot tomma flyktingplatser

  Igår var Sofia Modigh (KD) med på SVT Stockholmsnytt (ABC) och berättade om Kristdemokraternas kritik mot att det finns 200 tomma platser i ett korttidsboende i Älvsjö för familjer som är transitflyktingar. Fler än enbart barnfamiljer borde välkomnas till boendet. Se sändningen här (första inslaget).