• Kommun- och regionledningsdag på SKR

    8 juni deltog jag i ett panelsamtal under Kommun- och regionledningsdagen som hölls i Stockholm. Samtalet handlade om hur vi bäst formulerar vår vårdpolitik lokalt. Vi diskuterade bland annat fler vårdplatser och mer personal. Det handlar inte minst om att säkerställa en god arbetsmiljö för all personal inom vården.
    Jag medverkade tillsammans med Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Riksdagens Socialutskott. Anders Lundström, Regionråd Skåne och ordförande Sjukhusstyrelsen Helsingborg. Malin Gabrielsson, Oppositionsråd Västmanland, utskottet för folkhälsa och sjukvård. Jimmy Loord, Oppositionsråd Region Kalmar, ansvarig för hälso- och sjukvård.