• Kristdemokraterna visa vägen – prioriterar kvinnosjukvården

    Kvinnor med endometrios och gynekologisk smärta måste få bättre vård än idag!
    Under min tid som riksdagsledamot engagerade jag mig för att få till nationella riktlinjer för endometrios-vård. Efter att agerat med interpellationer och motioner så kom det till slut Nationella riktlinjerna på plats, till gagn för beslutsfattare och professionella inom området!
    Vi pratar om behov av insatser vid tidiga symtom, rätt diagnostik, effektiv medicinering, behandlingar, smärtlindring och mycket mer.
    Jämställd vård och fokus på kvinnors hälsa är idag också centrala delar av Tidöavtalet, som regeringen aktivt arbetar för.
    Inom Region Stockholms vårdval specialiserad gynekologi finns nu förslag på revidering av förfrågningsunderlag. Här finns det – enligt kristdemokraternas mening – behov av uppmuntra till mer teamarbete med olika professioner för personer med långvarig gynekologisk smärtproblematik. Adekvat öppenvård minskar belastningen inom slutenvården. Om öppenvården kan behandla i samarbete istället för inom högspecialiserad sjukhusvård kan vi underlätta situationen för patienten och samtidigt spara på resurser!