• Nu måste det bli ett stopp för oseriösa test.

    Att testa för antikroppar för covid -19 är en viktig del i kampen mot corona. Men många av de så kallade snabbtesten håller inte måttet i form av specificitet, säkerheten behöver vara närmare 100% för att testet ska vara verkningsfullt och uppnå sitt syfte. De kan ge falska svar.

    Många aktörer, mer eller mindre seriösa erbjuder snabbtester till patienter. Det är inte ovanligt med drop-in och de kan kosta tusentals kronor. Folkhälsomyndigheten liksom Läkemedelsverket avråder från att använda de så kallade snabbtesterna. Ändå fortsätter förloppet eftersom intresset är väldigt stort att testa sig. Men detta kan inte få äventyra säkerheten.

    De mest säkra testerna är de som görs i laboratorium. Nu måste regeringen sätta ned foten så att det blir stopp på osäkra tester för framförallt antikroppar som flödar på marknaden.

    Läs pressmeddelandet i sin helhet:
    https://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_stockholms_laens_landsting/pressreleases/nu-maaste-det-bli-ett-stopp-foer-oserioesa-test-3012923?fbclid=IwAR2x_pGCUseuMp3ET0vJsGDEMSXnhanZ4pBP9VDStV_ANr4wW0A7xV9YqPo