• Pengarna är slut innan de ens betalats ut

    Koalitionen i region Stockholm svarar Lena Micko om kompensation till regionerna för de direkta coronarelaterade kostnaderna.
    Lena Micko skriver att vi i Region Stockholm kan vara trygga med att regeringen prioriterar välfärden. Det är ett bra besked, men trygga är vi inte förrän vi får veta exakt hur mycket staten skjuter till för de stora intäktsbortfallen vi nu ser inom kollektivtrafik och för kostnaden för den uppskjutna vård som följer av sviter i coronapandemin. Vi får återkomma när det beskedet finns, men det berör flera miljoner människor bara i vår region och det brådskar.
    Läs repliken i Dagens Industri: