• Vänsterstyret struntar i fattade beslut kring intensivvårdsrehabilitering

  På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) skulle frågan om att säkra intensivvårdsrehabiliteringen i region Stockholm upp till beslut. Detta skedde inte, trots att detta beslutas om.
  -Vänsterstyret, med socialdemokraternas Talla Alkurdi vid rodret, struntar i att följa demokratiskt fattade beslut. Därför krävde vi idag att ett extra insatt nämndmöte hålls senast 5 mars, säger Désirée Pethrus (KD), gruppledare i HSN.
  Vänsterstyret skickade idag fram tjänstemän som i sin tur hänvisade till ”nya uppgifter” som de menar kräver längre handläggning.
  -Det faktum att förvaltningen drar tillbaka beslutsunderlag på grund av uppgifter i media visar på ytterligare ett allvarligt problem och väcker frågan om tystnadskultur i verksamheterna när det verkar komma olika besked från chefer och från medarbetare. Vi måste kunna lita på att politiken får korrekt information i tid från tjänstemännen för att vi ska ha underlag att fatta beslut på, menar Edvin Bernhardsson (KD), ledamot i HSN.
  Kristdemokraterna vill rädda intensivvårdsrehabilitering i regionen, en vårdform som idag drivs av bolaget Remeo. Styrets snäva budgetramar har resulterat i att sjukhusen av ekonomiska skäl inte klarar av att skicka svårt sjuka intensivvårdspatienter på nödvändig rehabilitering. Detta riskerar att leda till nedläggning och förlust av värdefull erfarenhet. På hälso- och sjukvårdsnämndens möte i februari lade därför KD tillsammans med M, L och V ett förslag med syftet att säkra intensivvårdsrehabiliteringen i Region Stockholm. Frågan skulle ha behandlats idag, något vänsterstyret struntade i trots att de själva i februari var med och fattade beslut om att man idag ska besluta om intensivvårdsrehabiliteringen.
  Yrkandet om extra nämndmöte senast 5 mars stöddes av KD, M, L och SD, vilket innebär att mötet måste hållas.