• Stärk det förebyggande trygghetsarbetet

    2012 inrättades de sociala insatsgrupperna, SIG, i Stockholm. Syftet är att genom individanpassade stödinsatser hjälpa unga ut ur en kriminell livstid. Insatserna, som leds av socialtjänsten, kan bland annat vara boendestöd eller arbetsmarknadsinsatser. I möten med såväl polis, stadsdelsförvaltningar och socialsekreterare framgår emellertid att insatserna saknas för de yngsta. Idag är de sociala insatsgrupperna riktade mot barn och unga mellan tolv och 29 år.
    Vi ser idag att brottsligheten kryper ner i åldrarna, allt yngre barn rekryteras till gängen. Därför är det inte ovanligt att de unga som är tillräckligt gamla för att ta del av insatserna, redan är djupt indragna i grov kriminalitet. Därför måste insatserna göras tillgängliga för yngre barn, från åtta års ålder. Det är viktigt att vi kan rikta insatser tidigt för att förhindra att unga faller in i tung kriminalitet.
    I april 2022 fanns 130 pågående avhopparärenden i Polisregion Stockholm, en kraftig ökning från tidigare år. Ett avhopp tar i ca ett till fem år, och sedan 2016 har totalt tolv avhopp lyckats, en siffra som väntas öka i och med antalet nya ärenden.