• Stiftelsen The Global Village bjöd in region Stockholms regionråd för samtal

    Ella Bohlin (KD), Tomas Eriksson (MP), Gustav Hemming (C) och Anna Starbrink (L),  bjöds i augusti in för samtal med medborgare i Folkets Husby och Town Hall meeting #6.
    Många besökare från närområdet ställde frågor om vården, kollektivtrafiken och viktiga frågor som berör människorna i Järva-området. Regionpolitikerna svarade utifrån var och ens uppdrag inom Region Stockholm. Pandelsamtalets initiativtagare och moderator var Ahmed Abdirahman, Järvaveckan.
    Stiftelsen The Global Village strävar efter att öka inkludering i alla delar av samhället genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och periferi. Man vill främja öppenhet och bygga konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan. Vilket den här kvällen blev ett fint exempel på.