• Tiodubbla antalet väktare i Stockholm

    Kristdemokraterna i Stockholms stad går till val på att kraftigt stärka stadens trygghetsarbete. Vi har under mandatperioden tiodubblat antalet kommunalt anlitade ordningsvakter och ser ett behov av att också öka antalet väktare, från tio till 100 stycken. Väktarna får arbeta mer geografiskt fritt än ordningsvakter och har under året varit ett bra komplement både till dem och polisen.
    Denna satsning innebär också en möjlighet att tilldela varje stadsdel i staden en lokal trygghetspatrull, bestående av ordningsvakter och väktare.