• Vården måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer

    Idag presenterar enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum en rapport om våld i nära relation och hälsa där jag inledningstalar.
    Våld i nära relation drabbar tyvärr många, både i Sverige och internationellt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2021) har nästan var tredje kvinna i världen någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. I Sverige har var fjärde kvinna någon gång i sitt liv utsatts för våld i nära relation (BRÅ, 2012). Våldet mot kvinnor är ofta upprepat och systematiskt och varje år dödas uppemot 20 kvinnor av en nuvarande eller tidigare partner (BRÅ, 2021). Det här är skrämmande siffror som vi behöver ta på största allvar.
    Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum utbildar vårdpersonal om våld i nära relationer på uppdrag av Region Stockholm. Det är ett viktigt och berömvärt arbete, som omfattar en lång rad utbildningar och aktiviteter, bland annat utbildade de för första gången sjuksköterskor i barnhälsovården under 2021. Vården måste bli bättre på att upptäcka våld, inte minst i de fall där barn är inblandade. För vården är något de flesta kommer i kontakt med på ett eller annat sätt, under livets olika faser och livssituationer. Därför har vården ett unikt tillfälle att fånga upp dessa personer och hjälpa dem. Framför allt ska vården vara bättre att fråga. Förtroendet för vården är stort och det ska vi både ta vara på och förvalta på bästa sätt. För våld i nära relation ser inte ut att minska. Och det drabbar inte en viss typ av kvinnor, det finns inom alla samhällsklasser. Särskilt svåra att fånga upp kan vara utrikesfödda kvinnor, dels pga. språkförbristningar, okunskapen om sina rättigheter eller segregation. Därför måste kunskapen hos vårdens medarbetare öka. Jag är tacksam för det arbete som akademiskt primärvårdscentrum gör. Det är genom att höja kompetensen om våld i nära relationer inom vården som vi också kan hjälpa våldsutsatta personer. Vi ska fortsatt arbeta för att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Tillsammans är vi starkare.