• ”Viktigt att kartlägga behovet av rehab efter pandemin.”

    Varje dag räddas personer genom insatser i den akuta fasen av covid-19 på våra akutsjukhus, geriatriska mottagningar och i andra vårdformer i Region Stockholm. Patienter som vårdats för covid-19 har ofta stora behov av rehabilitering efter sin vård och det finns all anledning att tro att behovet kommer att öka i takt med att pandemin förhoppningsvis avtar och allt fler patienter blir utskrivna från intensivvård och annan slutenvård.

    Den styrande koalitionen i Region Stockholm har därför gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en analys av kapacitet och utbud inom hela rehabiliteringsvården i Region Stockholm.

    Ett av våra viktigaste mål är att Region Stockholm ska fortsätta att ha ett stort och varierat vårdutbud, med stor valfrihet för patienten, och att väntetiden för vård och rehabilitering ska vara så kort som möjligt.

    Det skriver jag tillsammans med Tobias Nässén. Läs gärna!

    https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/20/viktigt-att-kartlagga-behovet-av-rehab-efter-pandemin/?fbclid=IwAR0xYq8ar1IrpTQ2UCadoNA5wsWnvbtxDb15Sq7WpcK8VY0nwXwuTmDSbUg