Betyg i årskurs 4 om rektorerna, lärarna och föräldrarna vill det

boy-286240_640 (1)Under förra veckan meddelade regeringen och Alliansen att de är överens om en kompromiss rörande frågan om betyg i årskurs 4. Kompromissen innebär att det är frivilligt för skolorna att delta och målet är att 100 skolor i hela landet ska ha betyg i årskurs 4. Skolverket har uppgiften att hitta skolor som vill delta.

– Den politiska majoriteten i Laxå är överens om att eftersom det är frivilligt att delta så ska också skolorna själv vilja vara med. Det blir rektorn tillsammans med lärare, föräldrar och elever som får komma fram till om de vill vara med i detta försök med betyg i årskurs 4 och sedan får nämnden fatta beslut med detta som underlag, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

Nominering till partistyrelse och partiledare

Vid årsmötet 2015-02-13 för Kristdemokraternas lokalavdelning beslutades att nominera nedan personer som ordinarie ledamöter i kristdemokraternas partistyrelse respektive partiledare

Partistyrelsen:                                                  Partiledare:
Roland Utbult                                                   Stefan Attefall
Tuve Skånberg                                                 Ebba Busch Thor
Magnus Oscarsson

Vid omröstning gällande nominering till partiledare utföll röstningen med 10 röster för Stefan Attefall och 3 röster för Ebba Busch Thor. En person avstod för att delta i omröstningen

Då lokalavdelningen har 31 medlemmar och 14 av dessa var närvarande, så var alltså knappt hälften av medlemmarna närvarande.

 

Kristdemokraterna årsmöte i Laxå gick i valframgångens tecken!

På fredagskvällen 13 februari genomförde Kristdemokraterna Laxå sitt årsmöte på Rastpunkt restaurang utifrån valframgångens tecken och gemensamt firade man att det var 50 år sedan kristdemokraterna etablerades som parti i Laxå.

Dessa 50 år har alltid varit år i opposition under Paul Alms och Bo Rudolfsson ledarskap, men vid valet 2014 hade partiet sådan framgång att man kunde bilda majoritet tillsammans med övriga partier i Ett bättre Laxå (M, C, MP och FP).

– Att det tog 50 år innan valseger är alldeles för lång tid, varje demokrati mår bra av att makten växlar, att inte ett parti alltid leder ett land, region eller kommun. Kristdemokraterna i Laxå ser fram emot de kommande 4 åren och att möta väljarna vid valet 2018 och berätta hur mycket som förbättrats under dessa år, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

Årsmötet inleddes av Magnus och Annicki Oscarsson, Ödeshög som berättade om hur kristdemokraterna vuxit från det minsta partiet i kommunen till det största, 26,99 % vid senaste valet.

Magnus Oscarsson har varit kommunstyrelsens ordförande från 2006 – 2014 och är nu riksdagsledamot från valet och hustrun Annicki Oscarsson kunde då ta över som ny ordförande i kommunstyrelsen.

Kristdemokraternas lokalavdelning i Laxå kunde också omvälja Arild Wanche, KF ordförande, som ordförande för lokalavdelningen med Bo Rudolfsson som v. ordförande.

Övriga ledamöter i lokalavdelningens styrelse blev Anette Schön, Birgitta Pettersson (kassör), Nea Mustonen och Mats Hård.

Budget & Plan 2015-2017 skickas till kommunstyrelsen

Budget_2015
Idag skickas majoritetens förslag till Budget 2015 och plan för 2016-2017 ut till kommunstyrelsens ledamöter för att den ska beslutas den 29 januari på kommunstyrelsen.

Majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) har gemensamt beslutat att ta ett nytag gällande budgeten.
– Vi har formulerat nya övergripande mål som är kommunens inriktning och mål. Denna mål ska nu konkretiseras i delmål hos de olika nämnderna och verksamheten ska sedan skapa aktiviteter för att nå målen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Vi vill ha en verksamhet i kommunens där de politiska målen för en klarare genomslag i bl.a. skola och äldreomsorgen. Klicka här för att läsa budgeten.

Hur ska du lyfta (KD), Göran Hägglund?

GHtalar_580_3
Ekots lördagsintervju med Göran Hägglund beskrivs som en av nyckelpersonerna bakom Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Men hur kommer hur mycket oppositionspolitik kan det bli dom kommande fyra åren?
Och varför går det så dåligt för (KD)? Opinionsmätningarna ger dystra besked.
Göran Hägglund intervjuas av Monica Saarinen.  Lyssna här!

En bra överenskommelse för Sverige

– Vi tar nu bort en osäkerhet som i sig är skadlig för Sverige, en osäkerhet som inte gynnar demokratin. Vi får till stånd stabila spelregler i enlighet med det vi i Alliansen tidigare föreslagit och det innebär att vi kan undvika besvärliga parlamentariska situationer liknande den vi har haft nu.
Det säger Göran Hägglund med anledning av Allianspartierna har kommit överens med regeringspartierna om regler som innebär att Sverige även fortsättningsvis ska kunna styras av en minoritetsregering.

Sedan enkammarriksdagen infördes har Sverige, med få undantag, styrts av minoritetsregeringar. Regeringen har samtidigt meddelat att den dragit tillbaka sina planer på att genomföra ett extra val den 22 mars. Att det extra valet nu inte blir av innebär att Kristdemokraterna kommer att arbeta i opposition och lägga grunden för att göra ett bra val 2018.
– Det ligger i allas intresse att Sverige har både en regering och en opposition som fungerar, enligt Göran Hägglund.

Läs mer om Decemberöverenskommelsen

Gott Nytt År

Kristdemokraterna i Laxå vill önska alla invånare och besökare ett Gott Nytt år och ett härligt 2015.

Vi vill uttrycka vårt tack för den stora framgång som vi kristdemokrater fick vid valet 2014 och att vi lyckades få en ny politisk majoritet i Laxå kommun.

Extraval den 22 mars

Vi står nu inför ett extra val som formellt beslutas av regeringen Löfven den 29 december och då föreslås genomföras den 22 mars. Det kan kännas tufft att redan nu gå in i valrörelse igen. Men med tanke på vad Löfven & Co åstadkommit sedan 14 september så är det uppenbart att vi behöver en ny regering och en regering med ökat kristdemokratiskt inflytande. För att det ska åstadkommas krävs ett samlat parti som mobiliserar i hela landet. Du är en nyckelperson i det arbetet!

Mot bakgrund av att Stefan Löfven aviserat att han tänker utlysa ett extraval säger Göran Hägglund följande.

– Vi är mycket väl förberedda. Alliansen har redan presenterat ett gemensamt valmanifest och nu kommer vi att vässa politiken och förslagen ytterligare. Läs mer