Sista dagen före valdagen

image image

Idag på torget i Laxå och utanför Carlssons Livs i Finnerödja fanns Ett bättre Laxå på plats för att bjuda på valkorv, valgodis och valkaffe.

Korvmästare var Arne Augustson (C) som serverade mer än 100 korv och bröd under några timmar.

I morgon är det valdag och då finns vi vid vallokalerna med dina valsedlar. Välj Ett bättre Laxå vid valurnan i morgon!

 

Bifallen motion om Kollektivtrafikplan i Laxå kommun

Motion_Kollektivplan

Den motion som Bo Rudolfsson (KD), partiföreträdare för Kristdemokraterna lämnad i maj månad fick sitt svar på fullmäktige i onsdags (10/9).
Svaret var ett bifall till motionen till att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram en kollektivtrafikplan samt med tillägg av framtida infrastrukturbehov och möjligheter till förbättrat fritidsresande med kollektivtrafik. Läs hela motionen här nedan! Läs mer

Rapport från fullmäktige: Sydnärkes Utbildningsförbund diskuteras

Bo Rudolfsson540x331

Vid gårdagens kommunfullmäktige blev Sydnärkes Utbildningsförbund och gymnasieskolan Alléskolan ett hett diskussionsämne. Kristdemokraterna partiföreträdare Bo Rudolfsson ifrågasatte bl.a. vissa kostnader och den politiska behandlingen av framtiden för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Årsredovisningen från 2013 visar att Laxå kommun betalar 31,4 Mkr som avgift. Avgiften utgår från ”andelen 16 – 19 åringar i respektive kommun den 1 januari året innan”. Den 1 januari 2012 hade Laxå kommun ca 298 personer i dessa åldrar.

De elever som kommer från andra kommuner än Laxå, Hallsberg och Askersund, där betalar kommunerna en interkommunal ersättning som är lägre än avgiften per elev från Laxå. Läs mer i artikeln från NA

Idag 12/9 har Hans Karlsson, ordförande i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund kommenterat debatten, läs här.

Sverigebygget & Århundradets sjukvårdsreform

goran_topp_medlemsbrev

Sverigebygget
Det här är veckan då valrörelsen tog fart på allvar. Vi i Alliansen har presenterat vårt gemensamma valmanifest för de kommande fyra åren. Manifestet innehåller 265 förslag, högst genomförbara och självklart finansierade. 98,5% av förslagen i manifestet från 2010 är antingen helt genomförda eller påbörjade. Man kan lita på oss. Vi lovar inte mer än vi kan hålla.

Alliansens valmanifest har tydligt påverkats av kristdemokratiskt tänkande.

Jag är stolt över de förslag som finns med där. Där finns satsningar för att förebygga psykisk ohälsa hos barns och unga, äldre ges rätt att välja inom äldreomsorgen, vi genomför ett måltidslyft inom äldreomsorgen och förskolan, tar steg för att minska småbarnsgrupperna i förskolan, säkrar att våra äldsta ska ha rätten att få bo i ett trygghetsbonde när man själv vill, inte när kommunen är villig att släppa till en plats. Läs mer

Solskensdag vid valstugan och kyrkornas dag

image
Idag var det fullt med folk på Laxå torg då kommunens församlingar tillsammans genomförde ”Lördagsgodis”. Kristdemokraterna var på torget och de andra partierna i Ett bättre Laxå fanns i Röfors på Röforsdagen, strax utanför Laxå tätort.

Breakdans-gruppen Splach, lejon och gorilla, fika och korv och mycket annat fanns på plats. Hoppborgen från Kristdemokraterna fylldes snabbt med barn, så att en kö fick etableras för att alla skulle få hoppa i tur och ordning.

Valstuga med solsken och hopp

image

På torsdagens eftermiddag kom både solen och hoppborgen fram. Samtidigt som hoppborgen blåstes upp kom de första barnen och ville hoppa, vilket snart kunde uppfyllas. Solen sken och folkpartiets landstingskandidat Anna Ågerfalk (ÖLL) och Johans Pehrson (riksdagen) delade ut material till Laxåbor.

Vi andra bjöd på kaffe, delade ut karameller och knappar till mååånga barn och diverse valmaterial till vuxna.

Finnerödja marknad

imageÅrets upplaga av Finnerödja marknad genomförs med Kristdemokraterna och ett Bättre Laxås valtält med citrondricka från MP, Porlavatten från FP, kolakarameller från C, kundvagsåoletter från M och gott lyxgodis från KD.

Alla partier bjöd på te/kaffe med kaka och sålde lotter med bl.a. Mathinkar som vinst.