Kommunstyrelse 1 juni


Kommunstyrelsen den 1 juni fattade beslut i ett flertal ärenden. Om du vill läsa hela protokollet, klicka här.

 

 

 

Här är ett antal beslut i urval:
§ 96  Nya bostäder i Finnerödja   – uppdrag till LaxåHem att ta fram underlag avseende nybyggnation av bostäder i Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva för en bred målgrupp men anpassade till äldre.
§ 97 Medlemskap i Västra Stambanegruppen   –   kommunen ansöker om medlemskap
§ 98 Erbjudande om förmånscykel  – godkändes
§ 100 Utbyggnad av förskolan i Hasselfors  – Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en nybyggnation som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
§ 103 Klubbstuga Byggemarken Laxå  –  Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att via kommunens bolag, Laxå Kommunfastigheter AB, begära in alternativa kostnadsförslag innan beslut fattas. 
§ 113 Försäljning av Tivedsgården  –  Kommunfullmäktige föreslås godkänna en försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB.
§ 114 Kultursatsning i Laxå – Ärendet återremitteras för veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.
§ 121  Ändring av investeringsbudget – 250 000 kronor i investeringsbudgeten omfördelas från asfaltsanslaget till framtagning och uppsättning av två belysta dubbelskyltar utmed E 20.

Inriktning för Laxå kommuns skolor – en vägvisare för alla förskolor och skolor i Laxå kommun

De  styrande partierna (Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) i Laxå kommun har kommit fram till en gemensam överenskommelse på skolan och den politiska inriktningen för skolans arbete i Laxå kommun.
Denna gemensamma överenskommelse tar sig uttryck i tre områden som beskrivs i detta dokument

  • Ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att under 2017 ta fram en skolplan för förskola och grundskola vilken sträcker sig mellan 2017 – 2020
  • De mål som vi önskar att förskolan och skolan uppnår senast år 2020
  • En gemensam syn på kommunens skolor

Läs mer

Följ Er policy, Trafikverket!

Debattartikel i Nerikes Allehanda 30 januari 2017

Laxå och Degerfors kommuner vill med denna artikel peka på ett allvarligt problem i samarbetet med Trafikverket (TRV) och som gäller utvecklingen av våra kommuner. Vi menar att Trafikverket inte lever upp till vare sig sin egen verksamhetsidé eller sin egen kommunikationspolicy.

Om sin verksamhetsidé skriver Trafikverket på sin hemsida att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”

I kommunikationspolicyn skriver verket att man ska uppfattas som lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn. Men någon sådan ambition från Trafikverket har vi inte uppfattat i relationen till våra kommuner. Enligt vår mening har vi istället mötts av en myndighetskultur som i allt väsentligt saknar förmåga att vara lyhörd och ha helhetssyn. I de flesta mindre kommuner är Trafikverket väghållare av vägar som har stor påverkan på den lokala trafiksituationen. Små kommuner som Laxå och Degerfors är därför ofta beroende av Trafikverkets inställning när vi vill bygga en infrastruktur för lokal utveckling. Både i Degerfors och Laxå har vi länge haft önskemål om att få infarter från Trafikverkets vägar. I Degerfors fall till sitt centrala torg för att få handeln att överleva. I Laxås fall handlar det om infarter till industri- och handelsområden. Läs mer

Följ er policy, Trafikverket!

Klicka på bilden för att läsa artikeln

Bo Rudolfsson (KD) kommunalråd i Laxå och Peder Pedersén (V) kommunalråd i Degerfors skriver tillsammans om Trafikverkets inställning till nya avfarter i respektive kommun för lokal utveckling.