• Erik Slottner i P1 morgon

  Erik Slottner medverkade i P1 morgon idag för att bland annat diskutera åt vilket håll Kristdemokraterna ska ta vägen ideologiskt. Lyssna här (andra länken på sidan).

 • Erik Slottner i Radio Stockholm

  Idag intervjuades Erik Slottner i P4 Radio Stockholm om Göran Hägglunds beslut att avgå som partiledare. Du kan lyssna på intervjun här

  Foto: Scharlotte Peppare

 • Ett tryggare Stockholm

  Pressmeddelande, 2015-01-29

  Stockholm är Europas tryggaste stad och världens fjärde tryggaste stad enligt en färsk rapport från The Economist Intelligence Unit.

  Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, välkomnar resultatet och ser samtidigt möjligheter att skapa en ännu tryggare stad:

  – Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några f...

 • Valier (KD): Bygg klart skateparken i Högdalen

  Micke Valier (KD), ledamot i idrottsnämnden, intervjuas i Direktpress om skateparken i Högdalen. Kristdemokraterna har budgeterat 15 miljoner i budget 2015 för att färdigställa parken enligt ursprungliga planer. Majoriteten har dock inte valt att lyfta frågan i sin budget eller i verksamhetsplanen i nämnden.

 • Lindblom (V) förstår inte hur hemtjänsten arbetar

  Den rödgröna majoriteten i stadshuset vill minska användandet av bilar inom hemtjänsten i Stockholms stad. Margaretha Åkerberg (KD) sågar förslaget och vill i stället införa generella parkeringstillstånd för hemtjänstbilar för att göra vården mer effektiv.

  – Nu under vintern är det extra besvärligt för alla som under dygnets alla timmar ger omvårdnad, leenden och hjälp av olika slag till människor i stort behov av stöd. Vi behöver göra det möjligt för dem att komma i tid och få rimliga...

 • Anlägg strandstig i Äppelviken

  Stockholms stad ska sälja fem 1800-talshus vid Äppelvikens strand. Området ingår i stråket ”Mälarstrandens sommarbebyggelse” och utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö.

  Fastighetsnämnden yttrade sig igår kväll över en ny detaljplan för området Äppelviken 1:7. Detaljplanen gör det möjligt att sälja husen och säkrar områdets befintliga användning, karaktär och kulturhistoriska värden.

  Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, och Lisa Fuglesan...

 • KF 26/1: Slottner (KD) pressar majoriteten

  Kommunfullmäktiges sammanträde igår bestod huvudsakligen av att ett antal frågor och interpellationer från alliansens partier debatterades. Själva beslutsdelen av sammanträdet var avklarat på tio minuter.

  Erik Slottner (KD), Kristdemokraternas gruppledare, ställde två frågor till majoriteten. Den första frågan var riktad till Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, och gällde om Miljöpartiet har ändrat uppfattning vad gäller bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer. Innan valet var Miljöp...

 • Stödjer MP rimligare bullerregler?

  Ytterligare steg tas nu för att få fram rimliga nivåer kring industribuller i syfte att möjliggöra ökat bostadsbyggande. Förslagen är mycket välkomna. Efter decennier av motstånd tycks Naturvårdsverket ha mjuknat. Nu gäller det bara att Miljöpartiet har tinat upp i samma takt, annars är risken stor att bullerfrågan återigen blir en hämsko för ökat bostadsbyggande i Stockholm.

  Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggn...

 • Lys upp Stockholm!

  Pressmeddelande, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

  Kristdemokraterna har varit drivande i att få fram ett ljusprogram för Stockholms stad samt att vitmåla viadukter och annan betongkonstruktion. Den nya majoritetens budgetförslag för 2015 sänker ambitionerna och minskar anslagen för ljusprogrammet med två miljoner kronor och nämner inte vitmålningen överhuvudtaget.

  – Kristdemokraterna vill att Stockholms broar, öppna platser, parker och offentliga byggnader är upplysta, in...

 • Höjd skatt och hotad valfrihet

  Pressmeddelande, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, 2014-11-12

  Idag har den rödgrönrosa majoriteten presenterat sitt budgetförslag för 2015. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är kritisk.

  – Detta är inte en framtidsbudget. Majoriteten vill höja skatten med 35 öre och styr nu in staden på en kurs där skattehöjningar är svaret på varje utgiftsökning när svaret egentligen borde vara ökad sysselsättning och minskat bidragsberoend...