• Mer flexibla bullerregler

  Idag intervjuas Erik Slottner (KD) i DN om de nya, mer flexibla, riktlinjer för buller som har tagits fram. Erik Slottner välkomnar den ökade flexibiliteten, då det kommer att innebära att det blir enklare att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. Erik konstaterar samtidigt att Miljöpartiet tycks ha bytt uppfattning i frågan. Läs artikeln här.

 • Alliansbesök på äldreboende

  Idag besökte gruppledarna för Alliansen Bergsunds vård- och omsorgsboende. Detta boende drivs sedan september 2008 av Temabo AB. 2014 fick Bergsunds vård- och omsorgsboende hedersutnämning vid Stockholms stads kvalitetspris. Aliansen släppte denna rapport i samband med besöket.

 • Lunch med Slussens expertgrupp

  Idag hade Kristdemokraterna i Stockholms stadshus lunchmöte med den expertgrupp som har utrett Nya Slussen. Vi fick ta del av en presentation av gruppens slutsatser och fick tillfälle att ställa frågor. Jag har tidigare skickat ut detta pressmeddelande, i samband med att expertgruppen presenterade sina slutsatser. Expertgruppens rapport och slutsatser finns tillgängliga här.

 • Fel att lägga ner åldringsbrottsgruppen

  Erik Slottner (KD) intervjuas av DN och berättar varför det är fel att lägga ner den särskilda enhet (åldringsbrottsgruppen) som arbetar med brott mot äldre. Läs mer här. Foto: Scharlotte Peppare

 • Stockholms trygghetsjour

  Stockholms Trygghetsjour är en avdelning för olika verksamheter som har ett gemensamt uppdrag – att äldre i akuta situationer snabbt ska kunna få hjälp dygnet runt och att de därigenom ska känna trygghet i sin livssituation. I fredags besökte Erik Slottner och Britt Westerlind trygghetsjouren. Det var ett lärorikt och lyckat besök där vi fick ett bra samtal med avdelningschef Marianne Silvén-Hedenström. Läs mer om trygghetsjourens verksamhet här.

 • Bostadsdebatt med Kaplan (MP)

  Idag har Erik Slottner (KD) och Caroline Szyber (KD) en debattartikel i     Aftonbladet om Mehmat Kaplans (MP) bristfälliga bostadspolitik. Artikeln är en replik på ett tidigare inlägg av Kaplan i frågan.

 • Möte om arbetet i nämnderna

  Igår kväll deltog omkring 25 kristdemokrater med politiska uppdrag i Stockholms stad i ett möte om hur vi ska arbeta politiskt i staden under mandatperioden. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, berättade om arbetet i nämnderna och vad som förväntas av våra representanter. Efter diskussionen med Erik följde en redogörelse från Annelie Svensson, äldreförvaltningen, om biståndsbedömningen i staden. Vi kommer att ha denna typ av ”storgruppsmöten̶...

 • Origo – en viktig verksamhet!

  Idag besökte Erik Slottner Origo, ett resurscentrum som riktar sig till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo vänder sig till ungdomar som är mellan 13-26 år i Stockholms län. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län. Ett mycket givande besök hos en viktig verksamhet!

 • Nya Slussen får inte försenas

  Erik Slottner (KD) kommenterar Nya Slussen i Direktpress:

  ”– Nu får inte projektet förhalas ytterligare. Socialdemokraterna måste ta tag i taktpinnen och se till att bygget av Nya Slussen förverkligas. Oenigheten kan inte gömmas i fler utredningar. Det är orimligt att låta en högljudd minoritet, med Miljöpartiet i spetsen, styra detta för Stockholms del avgörande framtidsprojekt.”

  Detta pressmeddelande har skickats ut.

  Radio Stockholm kommer också att sända ett inslag om ...

 • Erik Slottner i P1 morgon

  Erik Slottner medverkade i P1 morgon idag för att bland annat diskutera åt vilket håll Kristdemokraterna ska ta vägen ideologiskt. Lyssna här (andra länken på sidan).