• Szyber (KD) kommenterar Stockholms stads nominering

  Pressmeddelande från Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Stockholms stad

  Stockholm stad nominerar Ebba Busch Thor

  KD Stockholm stad sammanträde igår tisdag och kvällens omröstning slutade 7-4 till Ebba Busch Thor som vi nominerar till partiledare.

  – Vi tror att hon är rätt person att kommunicera vår politik. Hon har en väldigt stark kommunikativ förmåga, säger Caroline Szyber, ordförande för KD Stockholm stad.

  – Hon h...

 • Buller, förskolor och hemtjänst

  Igår höll kommunfullmäktige sammanträde. Erik Slottner och Sofia Modigh var aktiva i debatten. Två av de interpellationer Erik Slottner har skrivit kom upp för debatt. Dena ena interpellationen behandlade vikten av att överdäcka Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal. En överdäckning skulle skapa möjligheter att bygga bostäder, arbetsplatser och rekreationsytor. Förslaget om överdäckning fanns också med i alliansbudgeten för 2014 och låg därmed som ett uppdrag för berörda nämnder att...

 • Slottner (KD) om kioskernas framtid

  ”Stadsbyggnadskontoret har gjort en utredning för att kartlägga hur många kiosker i Stockholm som hotas av nedläggning, då de har tidsbegränsade bygglov som går ut. Sammanlagt finns det 72 kiosker i staden med tillfälliga bygglov som har eller snart kommer att gå ut. Inventeringen påbörjades efter att reglerna för tillfälliga bygglov förändrades och att kiosker nu bara kan ha tillfälliga bygglov i högst tio år. Nu kan flera av kioskerna räddas kvar.

  – Många av de min...

 • Valier (KD) vill ha bättre skyltning

  ”Skylten i början på Kristinebergs strand saknas fortfarande. Pinsamt, tycker Micke Valier (KD). – Ger de mig uppdraget kan jag ha en skylt klar i morgon.”

  Micke Valier (KD) intervjuas i Vårt Kungsholmen (27/2-15) om bristande skyltning vid Kristinebergs strand. Läs artikeln här.

 • Fel om betygen, Olle Burell (S)!

  Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus säger nej till att låta Stockholms kommunala skolor införa betyg från årskurs fyra. Detta trots att möjligheten ges, i och med överenskommelsen mellan Regeringen och Alliansen.

  –  Låt de skolor som vill införa betyg från årskurs fyra göra det. Vi vet att många elever och föräldrar uppskattar en tidig och tydlig kunskapskontroll och att betyg kan bidra till att elever anstränger sig lite extra. Det här är en fråga som ska avgöras a...

 • DO behövs i Rinkeby

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska inte flytta till Rinkeby eller Tensta, som planerat. I stället letar myndigheten efter lokaler i andra områden utanför innerstaden. Erik Slottner (KD) är kritisk i ett pressmeddelande

  Erik Slottner (KD) kommenterar nyheten i Direktpress

 • Mindre barngrupper i förskolan

  Stockholms stad har som mål att det ska vara max 14 barn i småbarnsgrupperna i förskolan och 18 barn i övriga grupper. Den rödgrönrosa majoriteten har svårt att nå dessa mål, vilket bland annat Vårt Kungsholmen berättat om i artiklar. För Kristdemokraterna är mindre barngrupper i förskolan en prioriterad fråga och i vårt förslag till budget 2015 satsar vi 50 miljoner kronor för att i ett första steg minska barngruppernas storlek. Erik Slottner (KD) intervjuas i Vårt Kungsholmen (20/2) i fråga...

 • Börja agera i bostadsfrågan, Kaplan!

  Idag skriver Erik Slottner (KD) och Caroline Szyber (KD) i Metro om Miljöpartiets bristfälliga bostadspolitik:

  Kaplan har tidigare hotat med att dra tillbaka en av de mest betydelsefulla reformerna för att öka utbudet inom det befintliga bostadsbeståndet, nämligen den friare hyressättningen för andrahandsuthyrning. Reformen har varit en framgång och kan ha ökat utbudet på tillgängliga lägenheter med cirka 30 procent på bara några år. Kaplan tycks nu ha tänkt om i frågan, vilket är gläd...

 • Hur många monster tål MP?

  Erik Slottner (KD) skriver i Dagens Industri (19/2-15):

  Ett monster som inte kommer att bli av har Daniel Helldén, Miljöpartiets ledande frontfigur i Stockholm, kallat Förbifarten för. Nu vet vi dock att Förbifarten äntligen kommer att byggas. Efter nyår påbörjades arbetena efter att regeringen lagt projektet på is i tre månader till en kostnad av 170 miljoner kronor. Miljöpartiet tvingas alltså se på när deras egen regering genomför ett projekt som de själva har kallat för ett monster...

 • KF-debatt om tvärbanan och Sergels torg

  I kommunfullmäktige igår ställde jag två frågor till majoriteten. Jag och Daniel Helldén (MP) debatterade om Miljöpartiets planer på att lägga ner Bromma flygplats kommer att försena bygget av tvärbanans norra gren. Roger Mogert (MP) fick svara på visionerna för Sergels torgs framtid, där jag lyfte behovet av att utveckla platsen och att i samråd med lämpliga aktörer, såsom City i Samverkan, göra Sergels torg till en mer attraktiv mötesplats.

  Bland beslutsärendena blev det bland annat ...