• Sjuksköterskorna behöver fler kollegor!

    Det är tuffa tider i sjukvården. Inflationen pressar regionernas ekonomi och det finns en oro över hur det drabbar sjukvårdens personalbudgetar. Ett antal regioner har varslat personal eller aviserat om personalneddragningar.
    För att säkra sjukvården har den borgerliga regeringen under vården gett regionerna ytterligare 6 miljarder kronor, varav drygt 1,2 miljarder till Stockholm.
    Kristdemokraterna i Region Stockholm har lagt fram flera förslag för att säkra vården i den tuffa tid vi befinner oss i, allt för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Det handlar om mer resurser till såväl vårdcentraler, sjukhus och avancerad sjukvård i hemmet, för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare.
    Kristdemokraterna ser att sjuksköterskorna behöver fler kollegor – inte färre!