• Vård för ME-patienter behöver säkras!

  Den 12 maj uppmärksammas Internationella ME/CFS-dagen

  Vård för patienter med ME/CFS i Region Stockholm ska framöver endast erbjudas på den postinfektiösa mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) och genom omhändertagande inom primärvården. Tidigare fanns en specialistklinik i Stockholm som var specialiserad på att hjälpa patienter mer ME/CFS, en klinik som vänsterstyret ville få bort. Vänsterstyret lovade att vården skulle bli bättre.
  Nu kommer larmrapporter om att situationen har försämrats till att de allra flesta ME-patienter. Exempelvis är inte primärvården rustad eller har tillräcklig kunskap om ME-diagnosen.
  SR Ekot rapporterade i februari 2024 om ME-patienternas svåra situation.
  Det här duger inte! Vården för ME-patienter behöver säkras.

  #ME/CFS