Att se en människa kan rädda dess liv

Debattartikel GT – Monica Selin
I dag, den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år dör ungefär 1 500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök brukar uppskattas till ungefär tio gånger fler. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga.
Läs mer


GrönBlå satsningar på psykiatrin ger positiva resultat

Pressmeddelande-
Inför Psykiatriberedningens beslut idag om ytterligare särskilda satsningar på psykiatrin under 2017 har sjukhusens psykiatriförvaltningar redovisat resultatet av satsningar som inleddes för ett år sedan. De medel som öronmärkts för att korta köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har, trots fortsatt svåra problem med att rekrytera personal, inneburit att man inom flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt.
Läs mer


Angelägen satsning mot psykisk ohälsa

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i dag beslutet att från hösten 2016 starta en kraftsamling för att utveckla första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta ska ske genom ett pilotprojekt där cirka 5-6 vårdcentraler över hela Västra Götaland får ett tilläggsuppdrag att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år.
Läs mer


I dag presenterar den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen sin budget

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.
Läs merFramgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland.
Läs mer