Ta psykisk ohälsa på allvar

Debattartikel GT – Monica Selin
I dag inleds den nationella suicidpreventiva konferensen i Göteborg. Arbetet för att förbättra människors liv som har psykisk ohälsa måste fortsätta oförtrutet.
Läs mer


Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

Pressmeddelande-
Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete.
Läs mer


Så förstärker vi den psykiatriska vården

Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin
Samtidigt som vi lever längre och kan bota och lindra fler sjukdomar, så ökar den psykiska ohälsan. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Därför måste primärvården ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framförallt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister.
Läs mer


Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelande
Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.
Läs mer


Spelmissbrukare ska få mer hjälp i VG-regionen

Debattartikel GT – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)

Under förra året spelade svenskarna för 47 miljarder kronor hos aktörer med svenskt tillstånd. Spel hos aktörer utan svenskt tillstånd ökar stadigt. Enligt folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ägnar sig 3 procent av svenskarna åt riskabelt spelande. Den andel av befolkningen som lider av ett patologiskt spelande, hasardspelsyndrom, verkar öka. Denna form av missbruk, oftast kallat spelberoende, har inte mötts med behandling i en omfattning som behovet kräver. Eftersom det tidigare har funnits oklarheter kring ansvarsfördelning och diagnos har spelberoende ofta blivit en fråga för kronofogden snarare än för psykiatrin.
Läs mer


Ny enhet för patienter med självskadebeteende

Pressmeddelande-
Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse fattade idag beslut om att inrätta en enhet för högspecialiserad vård för patienter med självskadebeteende. Enheten, som kommer att organiseras under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Psykiatri Affektiva, beräknas kunna starta upp i slutet av året.
Läs mer


SKL styrs från regeringskansliet

Debattartikel Dagens Samhälle – Monica Selin m.fl.
SKL. Den rödgröna majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting tär på organisationens höga trovärdighet, när man låter sig styras från Rosenbad och Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.
Läs mer


72 miljoner till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Att öka tillgängligheten och kvaliteten inom psykiatrin är ett prioriterat område för den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen. Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om fördelning av 50 miljoner kronor till kökortning och 22 miljoner kronor till utveckling av Barn- och Ungdomspsykiatrin.
Läs mer


Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin antagen

Pressmeddelande
Idag, under Regionfullmäktiges sammanträde, antogs den regionala utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomspsykiatrin för 2017 – 2020. Planen syftar till att utgöra grund för utveckling av den specialiserade Barn- och Ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen så att barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare skall ges bättre vård och stödinsatser.
Läs mer


Nu miljardsatsar vi på den nära vården

Debattartikel GP – Monica Selin m.fl.
Regionens ekonomi är starkare än på många år. Det ger goda förutsättningar att fortsätta de satsningar vi redan sjösatt. Men det räcker inte. Vi inleder i år även en historisk miljardsatsning för att stärka den nära vården, skriver Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.
Läs mer