Stärk den nära vården

Insändare Ulricehamns Tidning – Cristina Bernevång
Allt som oftast kommer jag i samtal med människor här i Ulricehamns kommun som klagar över att det är så svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral per telefon eller få tid för läkarbesök eller annan hjälp.

Och det finns ingen vårdcentral i vår kommun som har öppet efter klockan 17 på vardagar eller mer än några timmar per dag på helgerna. Kristdemokraterna i Västra Götaland vill öka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger. På det viset skulle tillgängligheten öka dramatiskt.
Läs mer


Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa

Pressmeddelande
På dagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning beslutades det att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas (7-18 år) psykiska hälsa. Redan idag finns 11 sådana vårdcentraler som nu ska utökas till 16. Målet är att öka den geografiska spridningen inom regionen och att kunna behandla fler i den aktuella målgruppen. Framför allt är det i den norra och den nordöstra delen av Västra Götalandsregionen som besöken är få, så även i ett par kommuner i den sydöstra delen.
Läs mer


Vi organiserar vården som på 1800-talet

Debattartikel GT – Magnus Berntsson och Hampus Hagman
I mitten av 1800-talet fasades åderlåtning ut som gängse behandlingsmetod i vården. Vid samma tid skapades de svenska landstingen. Detta var före den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige och långt före sådant som vi i dag ser som självklart, som till exempel röntgenundersökningar. Likheterna med 1800-talets vård är få, men organisationsmodellen är den samma. Det vill Kristdemokraterna ändra på.
Läs mer


Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på

Insändare GöteborgDirekt  – Magnus Berntsson
Under de senaste decennierna kan man skönja bland annat två utvecklingsspår inom svensk hälso- och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner reducerats eller helt försvunnit.
Läs merTrygga barn är en framtidsinvestering

Debattartikel GT – Magnus Berntsson
Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Betydligt fler får vård och stöd än tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin men allt fler söker hjälp.
Läs mer


Mer pengar till förlossningsvård

Insändare Bohusläningen – Maria Nilsson
Vår förlossningsvård visar goda medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor utan diagnos och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en förlossningsvård i världsklass.
Läs mer


Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg
Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång.
Läs mer


Äldre ska ha rätt slags vård

Debattartikel GT – Magnus Berntsson
Kristdemokraterna vill se att geriatrisk kompetens, kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal ska arbeta med det som de är utbildade för. Därför behöver kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler egna vårdserviceteam.
Läs mer