Kristdemokraterna föreslår kraftfulla vårdsatsningar

I dag presenterar Kristdemokraterna på nationell nivå ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”.

Vi gör kraftfulla satsningar på sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Kristdemokraterna satsar närmare 8 miljarder kronor mer än regeringen under 2018 på vård och äldreomsorg. Vi gör det med strukturellt riktiga reformer för en trygg och tillgänglig vård för alla, oavsett var man bor.

Vi stärker tryggheten med 10.000 fler poliser ute i bostadsområdena och vi höjer lönerna för poliser i yttre tjänst och i utredningsverksamheten.
Vi sätter stopp för regeringens skattehöjningar. Vi sänker istället skatten på arbete med 20 miljarder kronor. Vi sänker skatten på sparande och givmildhet och vi sänker skatten extra mycket för barnfamiljer och pensionärer, grupper som halkat efter ekonomiskt.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte.

Vi föreslår:
– Fler vårdplatser och kortare vårdköer
– Fler äldreboendeplatser med äldreboendemiljard
– Kraftfulla skattesänkningar på jobb, för barnfamiljer och pensionärer
– 10.000 fler poliser och en kraftfull lönesatsning


Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse


Läs mer

Vården organiseras som på 1800-talet


Läs mer

Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende


Läs mer

Vården kan göra mer för att mota ensamhet bland äldre


Läs mer

Stärk den nära vården


Läs mer

Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa


Läs mer

Vi organiserar vården som på 1800-talet


Läs mer

Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på


Läs mer

Skapa bättre förutsättningar för att driva företag


Läs mer

Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen


Läs mer