Kristdemokraterna föreslår kraftfulla vårdsatsningar

I dag presenterar Kristdemokraterna på nationell nivå ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”.

Vi gör kraftfulla satsningar på sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Kristdemokraterna satsar närmare 8 miljarder kronor mer än regeringen under 2018 på vård och äldreomsorg. Vi gör det med strukturellt riktiga reformer för en trygg och tillgänglig vård för alla, oavsett var man bor.

Vi stärker tryggheten med 10.000 fler poliser ute i bostadsområdena och vi höjer lönerna för poliser i yttre tjänst och i utredningsverksamheten.
Vi sätter stopp för regeringens skattehöjningar. Vi sänker istället skatten på arbete med 20 miljarder kronor. Vi sänker skatten på sparande och givmildhet och vi sänker skatten extra mycket för barnfamiljer och pensionärer, grupper som halkat efter ekonomiskt.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte.

Vi föreslår:
– Fler vårdplatser och kortare vårdköer
– Fler äldreboendeplatser med äldreboendemiljard
– Kraftfulla skattesänkningar på jobb, för barnfamiljer och pensionärer
– 10.000 fler poliser och en kraftfull lönesatsning


Vi fortsätter att prioritera psykiatrin


Läs mer

Målet ska vara en köfri vård


Läs mer

Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården


Läs mer

Värdig vård för äldre


Läs mer

Så blir vården köfri och säker


Läs mer

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019


Läs mer

Vårdköerna kan snart vara borta


Läs mer

Äldres självbestämmande i vården måste stärkas


Läs mer

KD: s vårmotion – med kraftfulla satsningar på vården


Läs mer

Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer


Läs mer